Op de dinsdagochtend van de VAKdagen bij De Woonindustrie in Nieuwegein werd de WOW gepresenteerd, een gedragscode voor de omgang tussen detaillisten en stylisten. De afkorting staat voor Way of Working. Het initiatief voor de WOW ligt bij brancheverenigingen BNS Crisp en INretail. Tussen detailhandel en stylist is te veel argwaan, merken zij op. Om samenwerking te bevorderen en stimuleren is daarom de WOW opgesteld.

Aanleiding is verder de veranderende consument en maatschappij. De consument vraagt meer persoonlijke aandacht en professional advies. Stylisten leggen zich toe op creativiteit en de expertise om ruimtes in te richten. Retailers hebben juist weer meer ervaring en kennis op productniveau. Kortom: iedereen hun eigen rol.

De vuistregels in het kort: maak kennis met elkaar, maak afspraken over percentages of een commissie en wie de aftersales doet, deel kennis, heb respect voor elkaar, verwijs naar elkaar, verbreed de samenwerking en zet de klant centraal.

Eigenlijk een enorme open deur. “Klopt”, beaamt Anna Hutten van INretail, “en toch achten wij het nodig om het op papier te zetten.”

Marges

Waar in de WOW en in de presentatie ervan in De Woonindustrie aan voorbij gegaan wordt is het grote pijnpunt, namelijk waar de marges liggen en wie nou verdiend bij een verkoop. Winkeliers zien de stylist rechtstreeks naar de leveranciers gaan om zo tot scherpere marges te komen, terwijl zij de aftersales moeten opvangen en investeren in showroomruimte. Hutten reageert hierop: “Die angel kunnen we eruit halen door juist met open vizier te werken. Maak afspraken over wie er wat voor z’n rekening neemt en begin met jezelf voor te stellen als stylist voordat je met een klant een winkel bezoekt.”

De zaal zat afgeladen vol tijdens de presentatie van de WOW door Michiel de Zeeuw, voornamelijk met stylisten. INretail gaat de komende periode aan de slag om de eigen achterban verder in te lichten over het initiatief.

Bekijk de folder voor meer informatie door op de afbeelding te klikken.