Handels- en productiebedrijven die de grens overgaan, hebben de problemen in de wereldhandel in september niet verder zien verslechteren. Over de hele linie genomen, zien bedrijven dat hun orderintake vorige maand gelijk is gebleven ten opzichte van juli; dit bij een gelijkblijvend volume. Tegelijkertijd wordt vraaguitval steeds vaker genoemd als verstoring (21 procent in september versus 8 procent in januari). Dit blijkt uit de ‘Monitor Internationale Handel en Logistiek’ van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius.

Bart Jan Koopman, directeur bij evofenedex, maakt zich grote zorgen over de toenemende vraaguitval. “We horen vaak van leden dat afnemers afhaken. Prijzen worden te hoog en bedrijven hebben nog voorraden liggen die ze moeilijk kwijt kunnen. Energie-intensieve bedrijven in chemie en land- en tuinbouw schalen hun productie af. In combinatie met recessie en inflatie is dit een giftige cocktail. Uiteindelijk gaat dat pijn doen in Nederland, omdat een groot deel van onze welvaart uit export komt. Positief is wel dat het tekort aan grondstoffen gestaag afneemt.”

De winstontwikkeling bij bedrijven is significant verslechterd. Inmiddels zien we dit terug bij 43 procent van de respondenten. In juli was dat nog bij 34 procent het geval. Hoewel de bedrijven hogere prijzen berekenen aan hun afnemers, eisen de hogere personeelskosten (58 procent) en hogere energieprijzen (ook genoemd door 58 procent van de respondenten, in juli nog 49 procent) hun tol.

“We zien dat bedrijven steeds pessimistischer worden”, aldus Koopman. “We doen dit onderzoek nu een aantal jaar en de scope waarbinnen de problemen achter de rug zouden zijn, schatten de respondenten gemiddeld op 6 tot 9 maanden. We zien nu voor het eerst dat die scope langduriger wordt. Respondenten geven nu aan dat ze verwachten dat de uitdagingen nog zullen voortduren na 2023. Aan de ene kant is dit zorgelijk, aan de andere kant dwingt het ondernemers te kijken naar aanpassingen in hun bedrijfsvoering en supply chains voor de lange termijn. Dat is een goede zaak. We zien bijvoorbeeld dat bedrijven steeds vaker een actief hr-beleid voeren. En dat er weer meer gezocht wordt naar nieuwe markten. Uiteindelijk zal dit bedrijven robuuster en wendbaarder maken.”

Download hier de Monitor Internationale Handel en Logistiek september 2022: evofenedex.sharepoint.com/:b:/s/evofenedexwebsite/EQN9wwDgTxBPuJIzYLPfHd0BiCPCA7meXolvZ8on_RKK2g?e=4J8nrp