Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) draagt ruim zeven miljoen euro bij aan regionale mkb-projecten van provincies en gemeentes, zogenaamde MKB-deals. De toekenning van de steun is verdeeld over twee rondes. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK, foto) heeft vrijdag negen MKB-deals uit de eerste ronde officieel ondertekend, samen met de verantwoordelijke regionale bestuurders. Met deze eerste ronde is zo’n 3 miljoen euro gemoeid.

Alle deals ondersteunen het brede mkb om ook in de toekomst succesvol te blijven ondernemen. De investering van EZK komt voort uit het MKB-Actieplan dat staatssecretaris Mona Keijzer in 2018 presenteerde. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Als overheden moeten we het mkb koesteren. Zeven van de tien banen in het bedrijfsleven zijn er dankzij het mkb. En op hen gaan we onze nationale economie en onze lokale gemeenschap na corona weer opbouwen. Zij sponsoren de sport- en muziekverenigingen, zij maken de straat gezellig. Om het mkb bij te staan kan de rijksoverheid niet zonder provincies en gemeenten. Zij weten wat hun ondernemers nodig hebben. Met hun lokale partners en netwerken kunnen ze bedrijven ondersteunen als het gaat om digitalisering, versterking van kennisnetwerken, en het vinden van regionale financiers. Deze MKB-deals geven een extra zet aan lokale versterking van het mkb.”

De eerste reeks van negen MKB-deals zijn gericht op het versterken van het lokale midden- en kleinbedrijf. Vaak gaat het daarbij om innovatie, kennis en het bouwen van netwerken. Zo gaat  de MKB-deal BAR Innovatie High Five van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk een programma opzetten om mkb’ers in de agrifood te helpen bij het uitwerken van hun innovatieve ideeën in een vergelijkbare opzet als Dragon’s Den. Ook koppelen ze in een zogenaamde ‘startup-wasstraat’ ervaren ondernemers aan innovatieve startups, zodat die elkaar verder kunnen helpen.

In Limburg werken ondernemers, de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, MKB-Limburg en de Provincie Limburg samen aan innovatie binnen familiebedrijven. Met hulp van experts kunnen de familiebedrijven hun onderneming vernieuwen, waardoor het bedrijf moderniseert en het aantrekkelijker wordt voor de volgende generatie om het bedrijf over te nemen.

Meer informatie over alle MKB-deals uit de eerste ronde vindt u in online magazine On the spot.

De negen mkb-projecten die afgelopen vrijdag officieel van start zijn gegaan, vormen samen de eerste ronde MKB-deals. Vanaf volgende week kunnen provincies en gemeenten zich ook inschrijven voor de tweede ronde. In het najaar van 2020 gaat die volgende reeks MKB-deals van start. Provincies en gemeenten hebben tot 11 september 2020 de tijd om hun voorstellen voor de 2e ronde in te dienen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).