Fa Quix van Fedustria verrijkt het internet periodiek met zeer zinnige bijdragen. Zo ook zijn blik op de Brexit. ‘De EU wil met een Brexit-fonds de zwaarste gevolgen opvangen. Wij moeten ervoor zorgen dat de getroffen bedrijven uit onze textielindustrie maximaal op ondersteuning kunnen rekenen. Maar het allerbelangrijkste is dat men er langs beide kanten van het Kanaal naar streeft om de handel in de toekomst zo vlot mogelijk te blijven laten verlopen.’

Hieronder zijn column, die valt te lezen op de website van Fedustria.

Door Fa Quix

Er is op de valreep, net voor Kerstmis, dan toch een ‘Deal’ uit de bus gekomen. De Britse premier Johnson kon zich een ‘No Deal’ immers niet veroorloven. Hij moest alleen een ‘geloofwaardige’ bocht maken om het aan zijn achterban te kunnen verkopen. Dat hij de Deal verklaarde als ‘een overwinning’ zal wel nog als een boemerang in zijn gezicht terugkeren.

Er zijn immers geen winnaars bij de Brexit en de Britten zullen de grootste verliezers zijn.

Ook onze bedrijven die het Verenigd Koninkrijk als afzetmarkt hebben, zullen de gevolgen ondervinden, zelfs zij die perfect voorbereid zijn. Om een voorbeeld uit een andere sector te nemen: het voedingsbedrijf Agristo, dat een derde van zijn diepvriesproducten (frieten) in het VK afzet. Dit West-Vlaamse topbedrijf heeft het hele douaneproces geautomatiseerd en alle potentiële exportproblemen uitgeklaard. “Maar als er lange files staan op de autosnelwegen naar de havens, dan kunnen onze trucks daar niet voorbij.”

De vrees is bovendien gewettigd dat de Britse douane niet klaar is voor de Brexit. Dat zal zeker het eerste halfjaar onduidelijkheden, misverstanden, zelfs fouten – vaak onbewust – tot gevolg hebben. En dit zal de export hinderen. Voor de kmo’s zijn de uitdagingen nog een factor groter. Want de Brexit zorgt voor een extra administratieve complexiteit, die de nodige inwerktijd en een gespecialiseerde opvolging vereist. Zeker wanneer de Britse markt bv. geen top-5-markt is. Deze bedrijven zouden wel eens hun Britse afzetmarkt kunnen verliezen. Vraag is wie hier dan wel van zal profiteren?

Bovendien zal de Britse economie in 2021, althans minstens in het eerste kwartaal, door een diepe recessie gaan. Covid-19 treft het VK harder dan gemiddeld in de EU. Maar Brexit veroorzaakt ook permanente economische schade. Het economisch verlies op lange termijn bedraagt liefst 4 % van het Britse BBP, omgerekend ca. 100 miljard euro.

De EU wil met een Brexit-fonds de zwaarste gevolgen opvangen. Wij moeten ervoor zorgen dat de getroffen bedrijven uit onze textielindustrie maximaal op ondersteuning kunnen rekenen. Maar het allerbelangrijkste is dat men er langs beide kanten van het Kanaal naar streeft om de handel in de toekomst zo vlot mogelijk te blijven laten verlopen.

Fa Quix, directeur-generaal