We kennen Fa Quix van Fedustria als een man met een sterke mening. Meer dan de moeite waard om te delen zijn zijn bijdragen op de website van Fedustria:

Is het niet zeer eigenaardig dat in zowat alle Europese landen de besmettingen zeer synchroon zijn gestegen in september en in oktober? Terwijl elk van die landen op een ander tijdstip ook andere maatregelen heeft genomen om die besmettingen tegen te gaan, sommige zeer strenge, sommige eerder soepele maatregelen. En toch zien we quasi dezelfde evoluties. Speelt er dan niet eerder zoiets als een ‘wintereffect’, zoals sommigen al aantoonden?

Die synchrone stijging in september viel samen met het einde van de nazomer wanneer de omslag naar herfstweer er is gekomen, en de mensen dus plots meer binnenbleven. In oktober ging het gepaard met een daling van activiteiten in parken en in de openlucht.

Met andere woorden: de weersveranderingen en als gevolg daarvan de aanpassingen van ons gedrag (meer binnen, thuis) verklaren veel van het synchrone Europese besmettingspatroon.

Dit heeft als gevolg dat de vele coronamaatregelen hun doel missen. Het ‘wintereffect’ blijkt veel sterker te zijn dan die maatregelen. Honderd jaar geleden verliep de Spaanse griep ook in golven, drie om precies te zijn, op een goed jaar tijd. Geen maatregel die dat toen kon verhinderen, alleen enigszins matigen. We kunnen dus best lessen trekken uit het verleden.

Ten andere, het coronabeleid mist proportionaliteit en onderbouwing. De experts blijken ook maar te gissen naar de mogelijke oorzaken van het stijgend aantal besmettingen. Maatregelen zoals het sluiten van de niet-essentiële winkels was en blijft bijvoorbeeld een verkeerde beslissing! Wat Nederland en Duitsland recentelijk jammer genoeg ook hebben beslist: het is en blijft disproportioneel en niet onderbouwd. Gaan winkelen is géén belangrijke bron van besmettingen. En met dit inzicht kunnen ook de horeca, de kappers en andere contactberoepen coronaveilig heropstarten. Het zou de gigantische economische en sociale schade drastisch beperken.

Het is evident dat we de economie en ook het sociale leven zoveel mogelijk moeten laten doorlopen. Uiteraard coronaveilig. En dat betekent: de basishygiëneregels volgen (afstand houden, handen ontsmetten, mondmasker dragen waar nodig, voldoende ventileren in de binnenruimtes…), altijd. Maar zeker geen winkels sluiten, noch bedrijfsactiviteiten stopzetten! Uit de eerste golf hebben alle sectoren in de economie, de vrijetijds-, de cultuur- en andere sectoren veel geleerd en hebben zij specifieke regels (protocollen) afgesproken, in samenspraak met de overheid. Zij hebben bewezen dat coronaproof werken en klanten ontvangen kan.Het is dus hoog tijd voor proportionele, onderbouwde én noodzakelijke maatregelen. Want we hebben onze economie broodnodig om de medische zorg van morgen te kunnen betalen.

Fa Quix, directeur-generaal Fedustria