Verantwoordelijkheid nemen en de regie pakken

‘’Sinds vorig jaar is de vraag naar een duurzaam alternatief enorm toegenomen, aldus Bart Smarius, Sustainability Manager van Textaafoam en FABRAA. Het ontwikkelen en aanbieden van duurzaam geproduceerde stoffen met een hoog percentage gerecycleerde materialen is geen tijdelijke modegril voor het bedrijf uit Tilburg. “We nemen mensen mee in de reis die wij maken, omdat we zien dat duurzame stoffen de opmaat voor de toekomst zijn.”

Vorig jaar startte Textaafoam haar duurzame merk FABRAA: een nieuw merk voor meubelstoffen met een geweten en een aandeel gerecycleerde materialen van minstens 50 procent. “Voor ons een nieuw vakgebied waarin veel onduidelijk was en we iedere dag nog nieuwe inzichten krijgen. Voornamelijk over wat er onder duurzaamheid en circulariteit wordt verstaan. We wilden van begin af aan meer zijn dan een merk met een groen label. Dus niet afhankelijk zijn van de informatie die toeleveranciers ons aanreikten, nee, zelf met de voeten in de klei en weten waarom het materiaal duurzaam is of niet. Zelf ervaren, zelf meten en zelf leren. Dat is een voortdurend proces voor onze gehele organisatie, het zorgt ervoor dat we inmiddels goed weten wat echt duurzaam is en wat niet”, aldus Bart. Er worden vaak duurzame claims gemaakt die niet echt duurzaam blijken te zijn. Dat willen we bij Fabraa voorkomen. Dat vereist ook een verandering in de relatie met de toeleveranciers. We verwachten van hen volledige transparantie in hoe een stof wordt gemaakt, waar, waarvan en door wie. We willen zelfs weten hoe de goederen worden getransporteerd tussen de verschillende productieprocessen.”

ONDERBOUWEN
Als stoffenleverancier moet FABRAA altijd kunnen onderbouwen met betrouwbare en juiste gegevens dat de samenstelling, de productiewijze en de LCA (Life Cycle Analysis) van een stof helemaal kloppen. Bart: “Je komt tijdens dit proces achter dingen die je vroeger aannam en waarvan je nu denkt: hee, maar hoe zit dit eigenlijk? We leren iedere dag opnieuw. Nu kunnen we de claims die we verbinden aan de stoffen onderbouwen, we hebben alle benodigde informatie en kennis nu in huis. Dankzij onze toeleveranciers en het bureau bAwear die de LCA van de stoffen heeft berekend en ons helpt in het traject.” De hele supply chain ligt daarbij onder de loep, inclusief de typen energie die worden gebruikt: “Beweert een supplier in een nat of koud klimaat dat er alleen op zonne-energie wordt geproduceerd dan kijken we daar extra scherp naar. We kunnen ons geen vergissing of halve waarheid veroorloven met deze stoffen, het verhaal moet gewoon altijd kloppen. Het is ons doel om de CO2 voetafdruk in 2030, dus over 8 jaar al, met de helft verlaagd te hebben ten opzichte van 2018. Om daarna op te stomen naar een volledig circulair assortiment in 2035.”

ACCELERATOR
Bart ziet de rol van FABRAA als een accelerator, een versneller, voor de rest van de meubelstoffen industrie. “Wij lopen als branche achter op bijvoorbeeld de mode-industrie, waar het gebruik van gerecycleerde materialen en RPET garens al veel gebruikelijker is en ook geaccepteerd wordt door veel consumenten. In de meubelindustrie zijn we bezig met een inhaalslag, waarbij andere partijen goed naar ons kijken. We hebben met Textaafoam een rijke geschiedenis en veel ervaring, plus een zeer groot netwerk. We koppelen klanten aan weverijen voor speciale pilotprojecten, we zijn van huis uit een verbinder. Dat helpt ons enorm in dit traject.” Maar hij zal nooit uit het oog verliezen dat FABRAA ook een commercieel merk is: “We richten ons op meubelstoffen voor het middensegment en daarbij speelt de prijs altijd een kritische rol. Wij willen dit brede segment meekrijgen op onze reis naar 2035. Er zijn uitdagingen op dit moment, met de inflatie en de oorlog, maar we staan niet stil. We nemen klanten en retailers aan de hand mee op hun duurzame reis en maken het makkelijk om te kiezen voor een duurzaam alternatief. We zijn immers samen verantwoordelijk voor onze planeet. Noem het idealisme, ik noem het liever realisme. Op de oude manier blijven produceren en consumeren kan niet meer.”

REGELGEVING
Een belangrijke factor op de weg naar een circulair assortiment is wetgeving. “We hebben als leveranciers behoefte aan een gelijk speelveld voor deze transitie naar circulariteit. Eenduidige regels waaraan iedereen zich moet houden, waarbij alles meetbaar en direct vergelijkbaar is als het gaat om meubelstoffen. Dit resulteert in een Product Environmental Footprint die er gaat komen, de voorbereidingen in Brussel zijn al in volle gang. Dit wordt geen advies maar een verplichting. Wij zijn hierop voorbereid met de data die we zelf hebben verzameld over onze producten en zullen niet verbaasd zijn over onze score in vergelijking met anderen. Ik vergelijk het met de invoering destijds van een energielabel voor witgoed of verlichting. Dat is inmiddels ook helemaal ingeburgerd. Maar wel meten met dezelfde maat, zowel binnen Europa als met producenten buiten Europa. Anders blijft het appels en peren vergelijken.” Hij erkent dat de bewustwording van de noodzaak tot circulariteit op termijn in de branche nog niet zo groot is en ziet hierin dan ook een grote rol voor de overheid: “Opnieuw analoog aan het energielabel, dat destijds groot werd aangekondigd via diverse kanalen. Ik hoop op hetzelfde proces met een label voor duurzaamheid dat gericht is op consumenten. Wij helpen zelf ook mee bij deze bewustwording door onze klanten, en de klanten van onze klanten, te ondersteunen in het overbrengen van het verhaal op consumenten.”

BEWUSTZIJN VERGROTEN
FABRAA doet dit door het aanbieden van POS materiaal aan retailers waarin de eigenschappen van de stoffen duidelijk worden toegelicht. Een manier die retailers en consumenten meteen begrijpen. De data is voor iedereen inzichtelijk. Op verschillende materialen benoemen we de besparingen ten opzichte een virgin alternatief. Dat zegt meer dan: we besparen 60 liter water per vierkante meter stof. Dat is te abstract. Wat we op termijn besparen moeten we herkenbaar uitdrukken: in wasmachine beurten, warme douches of volle containers. Mensen zijn deze stoffen nog niet gewend dus in deze fase moeten we de data zo eenvoudig mogelijk verwoorden en vertalen naar iets dat mensen meer zegt. En wil men er dieper induiken kan dat.” Retailers kunnen het POS materiaal ook onder eigen naam uitgevoerd krijgen, dus met eigen logo of als white label: “Als het bewustzijn maar wordt vergroot.” FABRAA is inmiddels een volwassen merk waarin de medewerkers vanuit alle disciplines fungeren als een ambassadeur. “Ook binnen Textaafoam merk ik dat de Zero Waste gedachte steeds meer gaat leven: de ‘single use’ plastic waterflesjes verdwijnen uit het kantoorbeeld en het heeft inmiddels plaatsgemaakt voor navulflessen. Iedereen bij ons ziet het belang in van duurzaamheid en verantwoordelijk omgaan met grondstoffen.”

ERVARING
Gevraagd naar het risico dat iedere pionier loopt, namelijk dat hij/zij te ver voor de muziek uitloopt, zegt Bart: “De ervaring van 50 jaar, de grote kennis van de markt bij Textaafoam voorkomt dit. De betrokken partijen en stakeholders, zijn hetzelfde bij de reguliere Textaafoam collectie als bij de stoffen van FABRAA. We houden wel vast aan een minimale basis van 50 procent gerecycleerde materialen voor een FABRAA-stof, in de praktijk bevat een groot deel van de collectie zelfs 100% gerecycleerd materiaal. Daarnaast streven we naar stoffen met een prijsniveau dat maximaal 10-20% hoger is dan dat mensen van het Textaafoam assortiment gewend zijn. We hebben ook een backing van de stoffen ontwikkeld die volledig gerecycleerd is. Als sustainability manager leg ik de duurzame lat zo hoog mogelijk, maar ons traject is realistisch, gezien het huidige succes van FABRAA.”

BETROUWBAARHEID
Het merk stond op de afgelopen editie van Design District in Rotterdam en Bart is tevreden over het resultaat: “Met name het feit dat we zelf onze data verzamelen en zelf meten slaat goed aan bij architecten en anderen uit de projectwereld. Het maakt ons onderscheidend. We willen altijd voorop blijven lopen in de ketentransparantie om zo hopelijk anderen te inspireren hetzelfde te doen. Daar is iedereen bij gebaat. Waar het nogmaals om draait is betrouwbaarheid: mensen moeten ervan uit kunnen gaan dat het verhaal dat ze horen en zien in de winkel, op de site klopt. Dat de certificaten en dergelijke geen gebakken lucht zijn. Daarom worden onze stoffen jaarlijks opnieuw gecertificeerd door een derde en onafhankelijke partij die nagaat of de content van onze stoffen ook daadwerkelijk gerecycleerd is. Het betekent in de winkel ook op een andere manier verkopen: minder op de laagste prijs of op look en feel, meer gericht op bewustzijn en kennis. De FAQ op onze site beantwoordt 80 procent van de vragen die mensen stellen over de stoffen. Ken je deze antwoorden dan kan je de stoffen prima verkopen. En voor de overige vragen staan we altijd ter beschikking.” Tot slot zegt Bart over de ingeslagen weg van FABRAA: “We wachten niet af en sorteren voor op wat er komen gaat. We pakken de regie en inspireren en motiveren velen, hoop ik.”

Het artikel heeft u kunnen lezen in Interior Business Magazine 12-2022. Gemist? Kijk hier voor een abonnement!

Copyright
© 2022 Business Content Media Den Haag. Niets uit dit artikel of deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch, op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Business Content Media/Interior Business Magazine.