Fedustria, de Belgische federatie voor de hout-, meubel- en textielindustrie over de huidige energiecrisis: “Neen, de energiecrisis komt niet uit de lucht vallen. En neen, de Russische gasstrategie is niet de directe oorzaak (maar wél de brandversneller). Dé oorzaak is al jaren geleden gecreëerd, door een lichtzinnige politieke energietransitie in de EU en de lidstaten.”

“Deze energietransitie heeft immers een fundamenteel onevenwicht gecreëerd tussen de hoge klimaatambities enerzijds en de bevoorradingszekerheid aan betaalbare prijzen anderzijds. Dat laatste werd verwaarloosd, waardoor de bevoorradingszekerheid niet langer was gegarandeerd, met energieschaarste die we sinds vorige herfst kennen. En met deze ongeziene energiecrisis tot gevolg.”

“Deze energiecrisis hebben de Europese Commissie en de lidstaten dus over zichzelf afgeroepen. Poetin heeft het mes er nog eens ingedraaid, waardoor het nog erger werd. Natuurlijk kan een jarenlange verkeerde strategische keuze niet op één-twee-drie worden rechtgezet. En het beleidsniveau waarop dit in eerste instantie moet worden aangepakt is dus het Europese niveau. Want het is op dat niveau dat ons energiesysteem werd gedesigned. De maatregelen die de Belgische en de regionale overheden hebben genomen zijn welgekomen, zeer zeker, maar zullen finaal niet het grote verschil maken. Het is kurieren am Syptom, dat hooguit de pijn verzacht voor de burgers, en in beperkte mate ook voor de bedrijven.”

“Het is op het Europese niveau dat het verschil kan en moet worden gemaakt. Zoals we al vaker hebben aangehaald, ligt de sleutel voor de oplossing van deze energiecrisis bij de gasprijs. Europa kan hier een (grote) rol in spelen. Druk zetten bv. op ‘bevriende’ gasleveranciers zoals Noorwegen, Qatar, de VS… om hun gasleveringen op te drijven en aan meer redelijke prijzen aan ons te verkopen. En aan de andere kant ook om voorstellen te doen om het gas-/energieverbruik in Europa gecoördineerd te verminderen. De Commissie heeft dit ondertussen al gedaan (gasverbruik -15 %, elektriciteitsverbruik -10 %). Al zal dat gasverbruik in de komende maanden wel vanzelf verminderen als gevolg van de hoge prijzen, alsook door de aankomende recessie.”

“Kortom, aanbod en vraag meer op elkaar doen afstemmen zal de gasprijs verder doen dalen. Gelet op de grote ‘inelasticiteit van de vraag’ kan een beperkte vermindering van de vraag een groot neerwaarts effect hebben op de prijs. Waarom zouden we op termijn niet kunnen terugkeren naar gasprijzen van vóór de energiecrisis?”

“Maar ook de bedrijven, die mee de dupe zijn van het roekeloos energiebeleid van onze overheden, moeten aan de slag. Bv. hun energie-efficiëntie verder verbeteren met energiezuinigere productieprocessen. En uiteraard ook inzetten op meer eigen hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, houtafvalverbranding, eventueel windenergie… Dat zal de bedrijven energie-onafhankelijker maken en tegelijkertijd hun carbon footprint verlagen, en dus klimaatvriendelijker doen werken. Dat zal niet álles oplossen, maar in deze grote energiecrisis kunnen alle beetjes helpen.” Zo sluit Fedustria directeur-generaal Fa Quix (foto) zijn column op de site van de federatie af.