Fedustria verwelkomt de oproep van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om de controles op de import van illegale houtstromen in ons land op te schroeven, evenals de vraag van federaal minister Zakia Khattabi naar meer inspecteurs.

Karla Basselier, CEO Fedustria (op de foto hierboven): “Vanuit de sector zijn wij eveneens al jaren vragende partij voor meer en gerichtere controles op de import van hout, evenals op die van (half-)afgewerkte producten, op basis van gedegen risicoanalyses. Wij wensen hierover te partneren met het beleid.” Vandaag doen de houtinvoerders, lid van Fedustria, reeds veel inspanningen om de illegale houtimport aan banden te leggen. Sinds de invoering van de Europese verordening betreffende illegaal hout en houtproducten op 3 maart 2013, ook beter gekend als EUTR (European Timber Regulation), nemen de Fedustria houtinvoerbedrijven hun verantwoordelijkheid via ‘due diligence systemen’ om het risico op de import van illegaal hout te minimaliseren. Deze systemen van zorgplicht worden continu verfijnd en geoptimaliseerd.

Fedustria ondersteunt bovendien het nieuw Europees wetgevend kader om de wereldwijde ontbossing en bosdegradatie tegen te gaan (ter vervanging van de EUTR). Deze EUDR richt zich bovendien ook op andere grondstoffen zoals palmolie, rundvlees, koffie, cacao, soja, rubber en afgeleide producten. Zo worden immers de échte oorzaken van ontbossing aangepakt. “Vanuit de sector wensen we mee te werken om betere controles op te zetten, gebaseerd op risicoanalyses voortkomend uit de zorgplicht en rapportering van bedrijven. Bovendien moeten deze controles ook toegespitst worden op (half-)afgewerkte producten en kunnen zij niet enkel beperkt worden tot de grotere houtinvoerders”, aldus Fedustria.

Legaliteit en duurzaamheid zijn de kernwaarden voor de Belgische houtinvoerbedrijven aangesloten bij Fedustria. Dit is ook verankerd in een gedragscode die alle leden houtinvoerders onderschrijven, en waarin zij zich engageren om enkel legaal geoogst hout op de Belgische markt te brengen. Binnen Fedustria worden bovendien verdere stappen gezet om toe te zien op deze gedragscode via de uitwerking van een auditeringssysteem. Karla Basselier: “We stimuleren onze leden handel te drijven in of te werken met hout van aantoonbaar duurzame herkomst, bijvoorbeeld hout met FSC- of PEFC-certificaat. Door hout uit duurzaam beheerde bossen te gebruiken, dragen we niet alleen bij tot de bescherming van de bossen, maar werken we tevens aan een beter klimaat (www.houtdenatuurlijkekeuze.be). Daarnaast is en blijft Fedustria vragende partij voor een constructieve en open dialoog met alle overheden en NGO’s. Een goede samenwerking met alle stakeholders is immers essentieel om de strijd tegen illegale houtkap aan te gaan. En daar werken wij vanuit Fedustria graag aan mee.”