Dat is de boodschap die premier Rutte meekreeg toen hij gisteren uit handen van INretail directeur Jan Meerman en de voorzitters van MKB Nederland en VNO-NCW de notitie ontving ‘De platformeconomie; hoe laten we het werken?’

“Wij pleiten voor een inclusieve aanpak met aandacht voor economische kansen én maatschappelijke vraagstukken. Waarbij we ons realiseren dat we niet alles in Nederland kunnen oplossen, maar ook in Europa of zelfs wereldwijd afspraken moeten maken. Een aanpak is nodig rond vier sporen: investeringsklimaat; spelregels en toezicht; maatschappelijke impact en internationaal. Met acties op deze terreinen kunnen we samen de kansen pakken én de zorgen zorgvuldig adresseren. Om zo, met breed draagvlak, sneller en beter te kunnen inspelen op de veranderingen. Eén ding is zeker, de platformeconomie is een razendsnelle mondiale ontwikkeling die hoe dan ook doorzet. Wij zijn ervan overtuigd dat we met elkaar het roer kunnen omzetten zodat we deze enorme transitie in ons voordeel buigen en iedereen ervan profiteert, ” werd aan Rutte meegeven.

Position paper INretail

De bedenker van de notitie is de Taskforce Platformeconomie. Daarin werken ondernemers, techbedrijven en platformgebruikers samen aan de vraag wat nodig is om de kansen van een platformsamenleving optimaal te benutten.

Er werd daarbij volop gebruik gemaakt van de zogenaamde position paper die INretail schreef samen met Thuiswinkel.org, ANVR en Techniek Nederland onder de noemer Retail Platform Nederland.

Versnellen

De toenemende impact van platformen (Alibaba, Amazon etc.) versnellen de digitale transitie van onze economie. Die transitie verloopt het meest succesvol als we oog houden voor de algehele economische en maatschappelijke impact, zoals het concurrentievermogen van álle ondernemers en oog hebben voor wat het doet met thema’s als vertrouwen, arbeidsmarkt, leefbaarheid en democratie.

Aanbevelingen

Als het om platformen gaat doet de Taskforce de volgende aanbevelingen:

  • Verbeter het investeringsklimaat voor (nieuwe) platformen en vergroot de mogelijkheden tot synergie met andere bedrijven;
  • Verbeter spelregels en toezicht rond mededinging, data en belastingen om effecten van platformen op de economie in goede banen te leiden;
  • Vergroot het maatschappelijk draagvlak door aanpak van bredere effecten rond vertrouwen, arbeidsmarkt en leefbaarheid;
  • Kom met een visie van Nederland en de EU op de rol van technologie in geopolitieke vraagstukken en internationale handel.

In overleg

De Taskforce gaat nu in overleg met de overheid, sectorvertegenwoordigers en ondernemers. De  adviezen moeten gaan leiden tot overheidsbeleid dat de platformeconomie ondersteunt. INretail is volop bij dit lobbyproces betrokken.