INretail is enorm blij dat er in het regeerakkoord aandacht is voor het cruciale maatschappelijke belang van vitale winkelstraten en -gebieden. “Hier hebben we als brancheorganisatie lang voor geknokt. De publieke waarde van gezonde en nabije winkels gaat ook over aspecten als leefbaarheid en welzijn van burgers en dat wordt nu bevestigd,” constateert Jan Meerman, algemeen directeur INretail.

Het is een uitdaging om de publieke waarde van de retail in harde cijfers te vatten en des te belangrijker is de erkenning van de overheid dat winkels een onmisbare, cruciale schakel vormen in onze samenleving. Aandacht voor de brede en sociale functie van de retail past in een regeerakkoord dat als titel ‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’ meekreeg.

Het voornemen van de landelijke overheid om samen met lokale overheden aan de slag te gaan om leegstand te bestrijden en de samenwerking tussen retail, horeca en cultuur te stimuleren, omarmt INretail. “Het creëert nieuwe kansen. Het is positief dat daar oog voor is, want centra in dorpen en steden veranderen van functie. Dat er ruimte komt voor blurring -het mengen van functies tussen horeca, retail en cultuur- stimuleert innovatie in ondernemerschap. Het past bij de toekomstige rol van winkelstraten en het versterken van aantrekkingskracht van centra,” vindt de INretail directeur. “Het is ook positief dat er letterlijk aandacht is voor bedrijfsopvolging in het regeerakkoord. Gezonde ondernemingen met solide perspectief moeten hun toekomst eenvoudiger en eerlijker kunnen regelen.”