INretail vindt het positief dat het belang van ondernemerschap onderstreept wordt in het akkoord dat PVV, VVD, NSC, BBB gisteren bekend maakten. Het vraagt nog wel om verdere concrete uitwerking. INretail heeft suggesties hiervoor en neemt de uitnodiging van de partijen om mee te werken aan de verdere uitwerking graag aan.

Het is goed dat de partijen onderstrepen dat met het oog op alle ambities in Nederland, het geld wel eerst verdiend moet worden. Positief is de aandacht voor een gezond ondernemersklimaat en de meerwaarde van ondernemers. Winkeliers vind je in alle dorpen en steden in ons land en vormen een hoeksteen van onze lokale samenleving. Terecht hebben de vier partijen volop aandacht voor de ontwikkeling van de regio en INretail steunt de ambitie voor het opstellen van strategische investeringsagenda’s voor de regio.

De partijen willen criminaliteit harder aanpakken en daarbij kan een concrete aanpak van winkelcriminaliteit niet ontbreken, vindt INretail. Ondernemers hebben behoefte aan een stabiel kabinet met een heldere agenda voor de toekomst. Dat heeft het bedrijfsleven hard nodig en daarom moet er snel een ministerploeg aantreden die de plannen verder uitwerkt.

Zodra de nieuwe ministersploeg bekend wordt, wil INretail met hen aan de slag om de plannen voor de toekomst te helpen uitwerken. De door de vier partijen uitgestoken hand, nemen we graag aan namens de retail. Winkels vormen een cruciaal onderdeel van een gezonde economie. Ze behoren tot de ondernemingen die het meest op dagelijkse basis worden bezocht. Een gezond vestigingsklimaat is gebaat bij een vitale en toekomstbestendige winkelstraat net als een leefbare omgeving.

INretail roept op om de Impulsaanpak Winkelgebieden te intensiveren, omdat we daarmee zowel woningen creëren als de lokale economie versterken. Het is verder belangrijk dat de vier partijen de beoogde lastenverlaging voor ondernemers écht gaan realiseren. In het huidige akkoord verhogen zij de werkgeverslasten en dit vindt INretail voor werkgevers een pijnlijk punt.