Zowel op deze plaats als in het magazine besteden wij regelmatig aandacht aan het thema circulariteit: producten zo maken dat deze vrijwel oneindig mee kunnen gaan en waarvan de onderdelen idealiter volledig hergebruikt kunnen worden. Zo heeft CBM als belangenvereniging voor de vaderlandse meubelindustrie en interieurbouwers zich verbonden aan het zoveel mogelijk produceren van circulair meubilair en inrichten met circulaire materialen. De Nederlandse overheid zet zich ook actief in voor een circulaire economie en kreeg daar onlangs een pluim voor van de Europese collega’s.

“Nederland heeft een koppositie op het gebied van circulaire economie en duurzaam inkopen van de overheid zelf. En ook op andere milieuthema’s is sprake van vooruitgang, maar ook ruimte voor verbetering.” Dat concludeert de Europese Unie in haar tweejaarlijkse Evaluatie Uitvoering EU-Milieubeleid 2019.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “Dit is een Paasrapport waar we mee thuis kunnen komen. Op belangrijkste aspecten scoren we heel goed. Tegelijkertijd is het niet zaligmakend, bijvoorbeeld de luchtkwaliteit kan verder verbeterd worden. Dus dat doe ik.” Van Veldhoven komt nog voor de zomer met haar inzet voor het Schone Lucht Akkoord. Gezondheidswinst door betere luchtkwaliteit staat in dat akkoord voorop.

De EU noemt Nederland “een voorbeeld voor publiek -private samenwerking” in de circulaire economie. Van Veldhoven’s programma Nederland circulair in 2050 is “een van de meest vergaande programma’s in de EU”. Kleine bedrijven worden in ons land steeds meer circulair en het recyclingspercentage van stedelijk afval behoort tot de hoogste van de EU. Het aantal groene overheidsopdrachten ligt nu al hoger dan de aanbeveling van de Commissie. Aanbesteden met duidelijke duurzame eisen heeft in Nederland wortel geschoten. “Daarnaast maken we ook goed gebruik van groene belastingen om klimaat- en milieuproblemen aan te pakken”, aldus het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wat water- en luchtkwaliteit en natuurbehoud betreft, ziet Europa in Nederland “enige vooruitgang” maar tegelijkertijd ook “ruimte voor verbetering”. Het kabinet werkt hard om ook daar stappen te zetten. Zo werkt Nederland samen met de waterpartners aan een betere kwaliteit om uiterlijk in 2027 aan de Kaderrichtlijn Water te voldoen. Op de foto de Circlips tafel van CBM-lid Castelijn Meubelen.