De afgelopen maand is de stand van de Interior Index fors in het rood beland. De Index sloot de maand januari af op een stand van -6,9, wat vijf en een halve punt lager is ten opzichte van de voorgaande maand. Alle deelindicatoren waaruit de stand is opgebouwd lieten in januari 2019 een daling zien ten opzichte van de voorgaande maand.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten daalde de afgelopen maand met 5 punten. Deze deelindicator is in januari daardoor uitgekomen op -19,8. Dat is de laagste stand sinds juni 2014. Het is de vijfde maand op rij dat deze deelindicator daalt. 22 Procent van de woondetaillisten noteerde in januari een toename van de weekomzet tegenover 42 procent een daling. Van de woondetaillisten verwacht 20 procent dat in de komende maand de winkelomzet een stijging zal laten zien. 44 Procent voorziet de komende maand een omzetdaling. De woondetaillist is daarmee wederom minder optimistisch gestemd over de komende periode.

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers stijging

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers daling
  • Consumenten vertrouwen december 2018
  • Consumenten vertrouwen januari 2019

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in november 2017 gelijk gebleven, zo meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt net als in oktober en september uit op 23. Het oordeel over het economisch klimaat is in november iets minder positief. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen komt uit op 41, tegen 43 in oktober.

Producentenvertrouwe
Het producentenvertrouwen industrie daalde in januari 2019. Het vertrouwen ging van 7,5 in december 2018 naar 5,8 in januari 2019, aldus het CBS.

Producenten in de industrie waren in januari minder positief over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Ook het oordeel over de voorraden gereed product verslechterde. Het oordeel over de orderportefeuille verbeterde echter. Twee van de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Daarentegen is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

  • Producenten vertrouwen december 2018
  • Producenten vertrouwen januari 2019

%

Percentage verkochten huizen Q4

Woningmarkt
In het vierde kwartaal zijn er volgens de voorlopige cijfers van het CBS 56.535 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 14,6 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden. De deelindicator van de woningmarkt is daarmee van -7,3 in de voorgaande maand gedaald naar -14,6.

Han van Es

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata. Kijk voor de meest actuele stand op www.interiorbusiness.nl/index.