Het kabinet trekt de komende drie maanden 10 tot 20 miljard euro uit om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden. Een groot deel gaat naar de verruiming van de werktijdverkorting, ook zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) krijgen financiële hulp.

Dat maken ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken) dinsdag bekend.

Nu betaalt de overheid bij werktijdverkorting in de eerste twee maanden 75 procent van het laatst verdiende loon voor de werkgever, dat wordt opgeschroefd naar 90 procent. De werkgever betaalt vaak de rest.

Nieuw is dat het kabinet de regeling nu ook openstelt voor oproepkrachten en werknemers met een nulurencontract. Met dit instrument kunnen werkgevers met overheidssteun hun werknemers in dienst houden als er tijdelijk minder werk is. Hier wordt veel gebruik van gemaakt, blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken.

Steun voor zelfstandigen in nood

Voor zzp’ers wordt de bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz) uitgebreid. Als zelfstandigen in financiële nood komen – en de gevolgen van het COVID-19-virus vallen daaronder – kunnen zij aankloppen bij hun gemeente voor een lening tot bijstandsniveau. Dat wordt omgezet in een gift voor maximaal drie maanden.

Verder staat de overheid voor een groter deel garant voor bedrijfsleningen zodat het voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) makkelijker wordt om geld bij banken of andere geldverstrekkers te lenen.

Deze regeling, de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB), bestaat al en wordt nu verder verruimd. Maandag maakte het kabinet bekend om hier direct 300 miljoen euro voor vrij te maken.

Eerste reactie Inretail

In een eerste reactie op de maatregelen laat Inretail weten: ”INretail prijst het miljardenpakket dat is bekend gemaakt en is blij met de steun- en liquiditeitsmaatregelen. INretail heeft hier zwaar voor gelobbyd en blijft hameren op ruimhartige regelingen en snelheid. Het is goed dat belastingafdrachten worden uitgesteld en voorschotten snel uitgekeerd. De regelingen moeten zo snel mogelijk operationeel worden.”