Locatus meldt op het blog van deze retailvastgoed adviseur: “Op maandag 28 september 2020 was er de persconferentie van Mark Rutte, waarbij nieuwe strenge maatregelen werden afgekondigd: ga niet naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag als het niet strikt noodzakelijk is, ga zoveel mogelijk in je eentje winkelen en boodschappen doen en werk weer zoveel mogelijk thuis.”

“Natuurlijk zijn wij als Locatus NL heel benieuwd naar het effect van de afgekondigde nieuwe maatregelen op de passanten in de winkelstraten. Nu hadden we net de zaterdag voor de persconferentie (26 september) winkelpassanten geteld in 29 winkelgebieden op in totaal 672 telpunten. En ook voor de zaterdag erna (3 oktober) stonden uitgebreide tellingen al ingepland: in 23 (grotendeels andere) winkelgebieden en op 492 telpunten. Al met al een uitgebreide set aan teldata om het effect van de persconferentie te meten. Direct na de persconferentie besloten we om bovendien in 3 steden (Leiden, Gouda en Amersfoort) beide weekenden te tellen, om het effect van de persconferentie te dubbelchecken.”

De twee belangrijkste conclusies uit de vergelijking van voor en na de persconferentie:

  1. Er liepen aanzienlijk minder mensen door de winkelstraten.
  2. We winkelden na de persconferentie meer verspreid over de dag.

Naast de data van de tellingen van 26 september en 3 oktober beschikt Locatus over de data van een referentieset van sensoren. Het beeld dat uit beide databronnen volgt is kristalhelder:

Van de ene op de andere zaterdag is het aantal mensen in de winkelstraten met gemiddeld 25% afgenomen.

Een beperkt deel van dit effect kan en mag worden toegerekend aan het weer. Op 3 oktober was er later in de middag op veel plaatsen wat neerslag. Mede omdat dit niet heel ongebruikelijk is voor begin oktober was het effect op het aantal winkelpassanten beperkt.

Van de ene op de andere zaterdag gingen we meer verspreid winkelen.

“Uit de vergelijking van onze tellingen van 26 september en 3 oktober komt nog iets opvallends naar voren. In de ochtend zien we een afname van rond de 15%. In de middag loopt dit op naar -20%. Om op het einde van de middag nog verder op te lopen naar -40%.”


10.00 – 11.30 u: -14%
11.45 – 13.15 u: -21%
13.45 – 15.15 u: -23%
15.30 – 17.00 u: -41%

“Als we gaan winkelen, doen we dat relatief gezien dus eerder. Als het rustiger is, dus met een veiliger gevoel. Ook is er de veronderstelling dat we minder lang in de stad blijven hangen, omdat de horeca meer wordt vermeden aan het einde van de dag.”

Gerard Zandbergen van Locatus op het blog: “Ik denk dat het essentieel is om nog iets te melden. Van de ene op de andere week dus 25% minder passanten. Maar misschien nog wel belangrijker: ten opzichte van 7 maart, de laatste normale zaterdag voor de lockdown, lopen er nu 55% minder mensen op zaterdag door onze winkelstraten. Het lijkt er op dat de mensen die nu nog door de winkelstraten lopen hier bewuster voor hebben gekozen en dus naar alle waarschijnlijkheid meer uitgeven per persoon. Ongetwijfeld zijn de totale  bestedingen daardoor iets minder dramatisch gedaald dan het aantal passanten. Fun-shoppen in de stad krijgt namelijk meer en meer het karakter van Run-shoppen (doelgericht winkelen).”

Hoe het ook zei, de helft minder mensen op straat ten opzichte van pre-corona: de gevolgen – het meest nog in de allerduurste winkelstraten – zullen heftig zijn voor de winkels en de horeca, zo besluit het blog.