BNO, de Beroepsvereniging van Nederlandse Ontwerpers, waaronder ook interieurontwerpers, publiceerde vlak voor het weekend de resultaten van hun branchemonitor. In de monitor wordt het jaar 2016 uitgebreid doorgespit. Uit de cijfers blijkt dat het economische herstel duidelijk doorzet in deze beroepsgroep. De totale omzet van alle ontwerpers is met 30% significant gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Een stijging die mede is te verklaren uit de ten opzichte van het jaar ervoor wederom gestegen omzet per fte. Deze is zowel geboekt door de zelfstandig gevestigde ontwerpers als door de medewerkers van bureaus.

Flexwerkers

De Branchemonitor over 2016 vertoont nog steeds een lichte groei van het aantal zzp’ers in het vak. Die groei van zelfstandig werkende ontwerpers ging de afgelopen jaren tenminste voor een deel ten koste van het aantal vaste banen in de branche, want daar zagen we jarenlang een dalende trend. Dit jaar zit er voor het eerst weer een stijgende lijn in het aantal werkenden per bureau. De recent gestarte zelfstandige ontwerpers boekten in 2016 gemiddeld wel een wat lagere omzet dan in voorgaande jaren. Een mogelijke verklaring is, dat ervaren ontwerpers die hun baan verloren tijdens de crisis en daardoor instroomden in de categorie ‘recente starters’, geleidelijk aan weer werk vinden bij een bureau.

De markt

Het grootste deel van de omzet, namelijk 92%, wordt onveranderd behaald in eigen land. Opdrachtgevers daarbuiten zijn voornamelijk afkomstig uit de rest van Europa. Slechts 2% procent van de totale omzet is buiten Europa gegenereerd. Het percentage opdrachtgevers uit de zakelijke en financiële dienstverlening daalde in 2016 licht ten opzichte van voorgaande jaren, maar blijft met 20% ook dit jaar de belangrijkste groep opdrachtgevers. De dit jaar nieuw toegevoegde categorie opdrachtgevers ‘Consumentenproduct en Fast moving Consumergoods (FMCG)’ blijkt met 12% van hun omzet vooral een belangrijke groep opdrachtgevers voor de bureaus. De omzet behaald met overheidsopdrachten en opdrachten afkomstig uit culturele en kunstzinnige hoek is in 2016 gemiddeld met drie procentpunten gestegen ten opzichte van 2015.