De Nederlandse woningmarkt kookt op dit moment over. De prijzen van woningen rijzen de pan uit. Voor veel jongeren is het vinden van een goede betaalbare woning bijna onbereikbaar. Om dit probleem op te lossen heeft minister de Jonge de taak gekregen om binnen 10 jaar 1 miljoen nieuwe woningen te bouwen. Door milieuregels, trage procedures en andere bestuurlijke hobbels lijkt dit een onmogelijke ambitie.

De grootste problemen ontstaan op plekken waar buiten de bestaande bebouwing gebouwd moet gaan worden.

Mogelijkheden binnen bestaande bebouwing

Het is dus interessant om te kijken wat er mogelijk is binnen de bestaande bebouwing door bijvoorbeeld bedrijfs-, kantoor- en winkelpanden te transformeren naar woningen. Over de transformatie van winkelpanden denkt Locatus op veel plekken al mee.

Niet alleen lege winkelpanden bieden mogelijkheden. Ook op de verdiepingen van winkels ligt nog veel onbenut potentieel.

Tien, twintig jaar geleden lagen de huurprijzen van winkels op een dusdanig niveau dat het creëren van een opgang op de begane grond naar de verdieping meer kostte dan de bovenliggende woning opleverde. Denk niet alleen aan de kosten van de verbouwing, maar ook minder verhuurbare winkelmeters. Daarnaast was er zoveel krapte op de winkelmarkt dat in veel gevallen ook de verdiepingen werden gebruikt voor winkels. Het laatste gebeurt minder en minder. Hooguit wordt een kelder of eerste verdieping nog gebruikt voor winkelen, maar boven de eerste verdieping gebeurt dit nauwelijks meer.

Met het stijgen van de woningprijzen en het dalen van de winkelhuren is het creëren van een opgang naar een te ontwikkelen woning op de verdieping ook financieel interessant geworden. Het gevolg van dit alles is dat er steeds meer mogelijkheden ontstaan voor wonen boven winkels. Dit biedt potentie in de zoektocht naar plekken voor binnenstedelijke woningen.

Aanpak beter benutten van verdiepingen

Om deze potentie beter te benutten hebben STEC en Locatus een methodiek ontwikkeld om verdiepingen van detailhandel, horeca en dienstverlening beter te benutten. Eerst wordt in kaart gebracht wat de potentie is in een winkelgebied en vervolgens zal STEC ook assisteren bij de realisatie van woningen boven winkels.

STEC geeft in hun whitepaper “Wonen in centrumgebieden, nog veel kansen te benutten” aan dat er in Nederland nog potentie is voor zo’n 70.000 woningen boven winkels.

Een sprekend voorbeeld

230 woningen mogelijk op lege verdiepingen in de binnenstad van Zwolle met € 58 miljoen onbenut verdienpotentieel

In Zwolle is grote behoefte aan stedelijk wonen. De historische binnenstad is zeer in trek als woonlocatie. Op veel verdiepingen wordt al gewoond en er zijn nog meer plannen. Zo werd recent bekend dat C&A in Zwolle de eerste verdieping deels afstoot en dat hier 68 appartementen worden toegevoegd. STEC onderzocht welke aanvullende potentie er nog is voor wonen op verdiepingen in de Zwolse binnenstad. Op basis van de BBV-aanpak (Beter Benutten van Verdiepingen) van Stec Groep en Locatus werd de invulling van alle verdiepingen van elk commercieel pand in beeld gebracht. Daarnaast ook de kenmerken per pand (aparte deur, typering pand, omvang, aantal mogelijke woningen).

Lees hier verder.