Een curieus bericht vanuit Groningen. Eigenaar Herman Nieman van de Groningse verzamelplaats van snuisterijen met de naam Loods G heeft op last van de rechter zijn bedrijfsnaam moeten wijzigen. Het zou te veel lijken op de naam Loods 5, aldus Loods 5.

Vorig jaar ontving Nieman een eerste brief van Loods 5, waarvan de vestiging die het dichtst bij Groningen ligt zich in Amersfoort bevindt: hij moest de naam van Loods G maar veranderen, want het leek te veel op Loods 5. Nieman vond dat niet en liet het aankomen op een rechtszaak. Zijn loods met zelf verzamelde spullen leek toch nauwelijks op de meubelen en woonaccessoires van Loods 5. De Groningse rechtbank gaf hem aanvankelijk ook gelijk. De zaken verschilden voldoende van elkaar en Nieman wilde zeker niet meeliften op de bekende naam Loods 5, zo oordeelde de rechter.

Loods 5 ging in hoger beroep bij het Hof in Leeuwarden. De rechter daar zag het wel degelijk als een inbreuk op het merkenrecht van Loods 5. Daarop besloten beide bedrijven met elkaar te praten en is de naamsverandering van Loods G een feit: Niemansland. Hij heeft van tevoren goed gekeken of deze naam geen problemen zal opleveren, zo stelt hij. Het bedrijf zit inmiddels ook niet meer in een loods, dus Niemanland dekt iets meer de lading. Op de foto een beeld vanuit een Loods 5 vestiging.