Marktdata.nl heeft een uitvoerig onderzoek uitgevoerd onder meubelspeciaalzaken in Nederland. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het nu verschenen Marketingrapport Meubelzaken 2020.

Dit rapport biedt een actueel en compleet overzicht van het inkoopgedrag, de leveranciers en hun marktposities, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de meubeldetailhandel in Nederland. Het zoek- en inkoopgedrag van meubelzaken is helder in beeld gebracht. Voor producent, groothandel en branche gerelateerde organisaties is het van essentieel belang om de doelgroep succesvol te kunnen benaderen en de eigen marktpositie te kennen. Het rapport is de ideale blauwdruk voor het marketingbeleid van toeleveranciers.

Naast de onderzoeksresultaten bevat het onderzoeksrapport diverse analyses van de database van meubelzaken. in het Handelsregister en informatie die door middel van deskresearch is verzameld. Het onderzoeksrapport telt 49 pagina’s op A4 formaat in kleurendruk en is Nederlandstalig. Bij diverse thema’s worden de onderzoeksresultaten vergeleken met de voorgaande edities van het onderzoek. Hierdoor bent u in staat om in te spelen op de actuele trendmatige ontwikkelingen in de branche.

Vormen meubelzaken uw doelgroep dan is het rapport een absolute aanrader. Meer informatie vindt u op www.marktdata.nl

Een voorproefje uit het rapport: de ontwikkeling van het aantal meubelzaken. De cijfers van het CBS laten een daling zien in zowel het aantal bedrijven als het aantal vestigingen van meubelzaken. Het aanta bedrijven ging an 1.905 in 2015 naar 1.820 in het eerste kwartaal van 2020 (daling van 4,5 procent). Het aantal vestigingen van 2.560 in 2014 naar 2.390 in het eerste kwartaal van 2019 (daling van 6,6 procent). Zuid-Holland is de provincie met de meeste meubelzaken: 369 (exclusief slaapspeciaalzaken). Dat is 18,3 procent van het totaal aantal zaken. Flevoland heeft er 38 en dat is het kleinste aantal. Het verzorgingsgebied is het hoogste in deze provincie: bijna 11.000 per winkel. Drenthe heeft het kleinste aantall: 7.000 inwoners per winkel. Het landelijk gemiddelde is 8.577 per meubelzaak.