‘Solidariteit tussen de meubelindustrie, de meubelvakhandel en de meubelbranche in Duitsland’

De Minister van Economische Zaken en Klimaatbescherming, Dr. Robert Habeck, heeft een open brief ontvangen van de vertegenwoordigers van de Duitse meubelindustrie, meubelvakhandel en de meubelbranche. Het economische klimaat in Duitsland verslechtert momenteel in een zorgwekkend tempo. Sinds mei 2023 voelt de meubelhandel in Duitsland een aanzienlijke daling van de klandizie in de winkels, dit met ongeveer 30 tot 40 procent.  

Ook in Duitsland wordt veel te weinig gebouwd. ‘Er zullen er dit jaar waarschijnlijk slechts 245.000 nieuwe woningen worden opgeleverd en in 2024 zelfs 210.000 minder. De politiek nagestreefde en dringend noodzakelijke 400.000 wooneenheden per jaar en hun betaalbaarheid en sociale verenigbaarheid worden een ver vooruitzicht.De gevolgen voor de meubelindustrie zijn ernstig, omdat alleen voltooide flats gemeubileerd kunnen worden,” zo valt in betreffende brandbrief te lezen.

Minister Habeck

 

Hoewel de gevolgen van de afname van de bouwactiviteit pas met enige vertraging zullen doordringen tot sectoren zoals de meubelindustrie en dus zullen leiden tot een verzwakking van de afzetmarkten op de langere termijn, hebben Duitse meubelfabrikanten en de toeleveringsindustrie nu al te maken met een enorme daling van het aantal binnenkomende orders.

Beroep

”Namens de ondergetekende verenigingen en industrieën doen wij een dringend beroep op u, de Minister, om over de economische ontwikkelingen na te denken en uw politieke acties terug te draaien. Wat Duitsland en de mensen die hier wonen nodig hebben, zijn duidelijke randvoorwaarden en planningszekerheid. Betrouwbare overgangstermijnen en een gecoördineerd financieringskader zijn onontbeerlijk voor het Bouwenergiebesluit. Voor de woningbouw is een onmiddellijk programma nodig om de gestelde doelen te bereiken. In het algemeen is er meer politieke snelheid nodig, zodat de woningbouw, inclusief alle economische stadia verderop in de keten, weer in evenwicht komt en het investeringsvertrouwen en de consumptie terugkeren.”

De hele waardeketen van meubelen verzekert de Minister van steun bij ‘deze moeilijke taak’.

Hieronder leest u de gehele (in het Nederlands vertaalde) brief.

 

3 juli 2023

 

Geachte Minister,

 

Het economische klimaat in Duitsland verslechtert momenteel in een zorgwekkend tempo. Dit brengt de economie met haar arbeidsplaatsen en nationale waardeketens in gevaar. Ook de meubelindustrie, de meubelhandel, de meubel toeleveringsindustrie en de hele bouwsector staan onder enorme druk en hebben dringend politieke steun nodig. De situatie bereikt momenteel een dramatisch hoogtepunt:

– In april 2023 zijn de bouwvergunningen sterker gedaald dan in de afgelopen 17 jaar ooit het geval was en de annuleringspercentages van projecten die al in de pijplijn zitten, rijzen de pan uit. Exploderende bouwkosten, hoge rentetarieven, inflatie, aanbodknelpunten en een algemene onzekerheid over investeringen en terughoudendheid van consumenten veroorzaken problemen voor de hele procesketen.

– Volgens de aannames van het ifo-instituut in München zullen er dit jaar waarschijnlijk slechts 245.000 nieuwe woningen worden opgeleverd en in 2024 zelfs 210.000 minder. De politiek nagestreefde en dringend noodzakelijke 400.000 wooneenheden per jaar en hun betaalbaarheid en sociale verenigbaarheid worden een ver vooruitzicht. De gevolgen voor de meubelindustrie zijn ook ernstig, omdat alleen voltooide flats gemeubileerd kunnen worden.

– Insolventies in de waardeketen weerspiegelen de ernst van de situatie. Het Bundesamt für Statistik wijst erop dat volgens voorlopige gegevens het aantal ingediende reguliere faillissementen in Duitsland in mei 2023 met 3,1 procent is gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In april 2023 was dit al met 4,8 procent gestegen ten opzichte van april 2022.

– Hoewel de gevolgen van de afname van de bouwactiviteit pas met enige vertraging zullen doordringen tot sectoren zoals de meubelindustrie en dus zullen leiden tot een verzwakking van de afzetmarkten op de langere termijn, hebben Duitse meubelfabrikanten en de toeleveringsindustrie nu al te maken met een enorme daling van het aantal binnenkomende orders. Naast de gestegen kosten van levensonderhoud wordt het consumentenklimaat negatief beïnvloed door de voortdurende discussie over het Energie- en Bouwbesluit. Vooral in de lagere tot middelhoge prijssegmenten is een extreme terughoudendheid om te kopen waarneembaar. Een goed kwart van de industriële bedrijven heeft momenteel werktijdverkorting aangevraagd of is van plan dit instrument in de tweede helft van het jaar te gebruiken. Als de zwakke markt in de zomer aanhoudt als gevolg van de bestaande onzekerheid, kunnen personeelsmaatregelen niet langer worden vermeden.

– Deze negatieve ontwikkeling wordt ook weerspiegeld in de detailhandel: sinds mei 2023 heeft de meubelhandel te maken met een aanzienlijke daling van de klantenfrequentie in de winkels met ongeveer 30 tot 40 procent. Vanwege de economische onzekerheden stellen klanten zich veel defensiever op bij de aankoop van nieuwe meubels en keukens.

– Deze negatieve ontwikkeling wordt ook weerspiegeld in de detailhandel: sinds mei 2023 heeft de meubelhandel te maken met een aanzienlijke daling van het aantal klanten in de winkels met ongeveer 30 tot 40 procent. Vanwege de economische onzekerheden stellen klanten zich veel defensiever op bij de aanschaf van nieuwe meubels en keukens. Dit wordt direct weerspiegeld in de binnenkomende orders. Meubeldetaillisten vrezen dat ze nog meer belangrijke omzet zullen mislopen door de stortvloed aan wetsvoorstellen en de onduidelijke nieuwssituatie. Hierbij moet worden benadrukt dat de GEG voor veel onzekerheid onder de bevolking heeft gezorgd, wat de consumptie afremt. Niemand kan zeggen of inschatten wanneer de gemeentelijke warmteplanning in hun woonplaats klaar zal zijn en de wet dus in werking zal treden. Op dit moment is concretisering nodig zodat er een betrouwbare planningshorizon ontstaat voor de bevolking.

Namens de ondergetekende verenigingen en industrieën doen wij een dringend beroep op u om over deze economische ontwikkelingen na te denken en uw politieke acties terug te draaien. Wat Duitsland en de mensen die hier wonen nodig hebben, zijn duidelijke randvoorwaarden en planningszekerheid. Betrouwbare overgangstermijnen en een gecoördineerd financieringskader zijn onontbeerlijk voor het Bouwenergiebesluit. Voor de woningbouw is een onmiddellijk programma nodig om de gestelde doelen te bereiken. In het algemeen is er meer politieke snelheid nodig, zodat de woningbouw, inclusief alle economische stadia verderop in de keten, weer in evenwicht komt en het investeringsvertrouwen en de consumptie terugkeren.

De hele waardeketen van meubilair verzekert u van steun bij deze moeilijke taak.

 

Met vriendelijke groet,

 

Markus Meyer, Präsident BVDM

Elmar Duffner, Präsident VDM

Dr. Jan Bergmann, Bestuursvoorzitter VHI