Het allereerste werkbezoek van de minister van Economische Zaken Micky Adriaansens bestond maandag 7 februari uit een geslaagde kennismaking met de retail sector. Zij bezocht winkels en sprak met ondernemers in de werkstad Rotterdam, omdat opgestroopte mouwen nodig zijn als het gaat over de toekomst van de detailhandel. De minister kreeg het INretail rapport aangeboden over de maatschappelijke waarde van de retail. Dinsdag 8 februari is het rapport samen met een petitie ook aangeboden aan de Tweede Kamer. INretail heeft daarbij drie voorstellen voor acties van de landelijke overheid die bijdragen aan levendige, bruisende dorpen en steden waar bezoekers graag komen en mensen graag wonen.

Landelijke regie voor ruimtelijke ordening

De retailsector wil samen met de overheid werken aan een gezonde toekomst voor de retail in ons land. INretail pleit voor meer landelijke regie qua ruimtelijke ordening. Dat kan door bijvoorbeeld leegstandspercentages te maximeren op 5% en het mengen van verschillende functies in winkelstraten en kerngebieden beter mogelijk te maken.

Investeer en ondersteun bij transitie

Ook vraagt INretail steun en investeringen van de landelijke overheid om de veranderingen die de retail doormaakt te bestempelen als een belangrijke transitie. Deze zou aangepakt moeten worden samen met andere grote maatschappelijke bewegingen, zoals op het gebied van wonen en energie. Door de retail te verbinden met bijvoorbeeld verduurzaming en de vraag van wie de stad is ziet INretail daarvoor goede mogelijkheden.

Werk aan een lokale online platforms

Het derde punt waar INretail voor pleit is het stimuleren van lokale online platforms. Zo’n online infrastructuur gebaseerd op wat de lokale gemeenschap belangrijk vindt, verbindt vraag met aanbod. Zo kan dat grote lokale aanbod online ontsloten worden voor het algemene belang. Bovendien helpt het de winkelstraten in onze steden en dorpen vitaal te houden. Nu is de publieke digitale ruimte in handen van maar een paar grote en meestal buitenlandse marktpartijen. Dat geeft veel negatieve bij-effecten. INretail pleit er verder voor om de retail aan te merken als een innovatieve topsector waarvoor extra investeringsmogelijkheden beschikbaar zouden moeten komen.

Waardering voor brede aanpak

Aan het rapport over de maatschappelijke meerwaarde van de retail nu en in de toekomst is meegewerkt door ruim 75 vertegenwoordigers uit de wetenschap, het onderwijs, het vastgoed, gemeenten en de financiële sector. Minister Adriaansens van economische Zaken sprak haar waardering uit voor de integrale aanpak die INretail nastreeft en de bereidheid tot brede samenwerking, die uit het rapport spreekt. De verzwakte financiële positie van winkels vanwege twee jaar coronamaatregelen werd natuurlijk ook besproken. INretail blijft met het kabinet in overleg om een oplossing te vinden voor het vraagstuk hoe we om moeten gaan met de opgebouwde schulden en welk deel daarvan als ondernemersrisico te bestempelen is.