In het derde kwartaal van 2022 was de omzet van de industrie 22,3 procent hoger dan een jaar eerder, voornamelijk door hogere prijzen. Ondernemers in de industrie zijn wel overwegend pessimistisch over de ontwikkeling van het economisch klimaat in het vierde kwartaal. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De binnenlandse en de buitenlandse omzet van industriƫle producenten waren in het derde kwartaal van 2022 respectievelijk 25,3 en 20,4 procent hoger dan een jaar eerder. De binnenlandse en buitenlandse afzetprijzen waren 23,0 en 27,3 procent hoger dan in het derde kwartaal vorig jaar.

Het aantal uitgesproken faillissementen was hoger dan een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2022 werden in de industrie 34 faillissementen uitgesproken; in hetzelfde kwartaal van 2021 waren dit er 22. Hiermee was het aantal faillissementen in het derde kwartaal van 2022 54 procent hoger dan een jaar eerder.

Vrijwel alle branches hebben een jaar-op-jaar-omzetstijging van meer dan 10 procent. Alleen in de textiel-, kleding- en leerindustrie daalde de omzet licht. De omzetontwikkeling was met een stijging van 31,7 procent het hoogst voor de raffinaderijen- en chemische industrie, vooral doordat de afzetprijzen 44,9 procent hoger waren. Binnen deze branche had vooral de aardolie-industrie een omzettoename ten opzichte van vorig jaar die opvalt, namelijk 59,0 procent. De afzetprijzen voor de aardolie-industrie stegen met 79,6 procent.

De omzet was ook aanzienlijk hoger in de transportmiddelenindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie. In de transportmiddelenindustrie valt de branche van de auto- en aanhangwagenindustrie op, met een omzetstijging van 45,7 procent. De afzetprijzen stegen in de auto- en aanhangwagenindustrie ook, met 6,0 procent. In de voedings- en genotmiddelenindustrie valt de voedingsmiddelenindustrie op, hier steeg de omzet jaar-op-jaar met 26,3 procent. De afzetprijzen waren 22,5 procent hoger. De stijgingspercentages van omzet en afzetprijzen liggen in de voeding dichter bij elkaar dan bij de auto- en aanhangwagenindustrie.

In de textiel-, kleding- en leerindustrie was de omzet 1,2 procent lager dan een jaar eerder. De afzetprijzen stegen hier met 9,3 procent.

Per saldo 10 procent van de ondernemers heeft aangegeven te verwachten dat de omzet zal toenemen in het vierde kwartaal van 2022. Hiermee zijn ondernemers minder positief gestemd over de omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen dit saldo 24 procent bedroeg. Per saldo 49 procent van de ondernemers in de industrie verwacht dat de verkoopprijzen in het vierde kwartaal zullen stijgen.

Per saldo 11 procent van de ondernemers verwacht dat de personeelssterkte zal toenemen in het vierde kwartaal. Dit saldo is lager dan in de voorgaande vijf kwartalen. Over het economisch klimaat zijn ondernemers in de industrie overwegend pessimistisch; per saldo 20 procent verwacht dat dit in het vierde kwartaal zal verslechteren.