Blokker Holding, Casa en de familie Blokker hebben de formele overdracht van de Xenoswinkels afgerond. Zoals aangekondigd begin maart neemt Casa circa 110 Xenoswinkellocaties over van Blokker Holding om deze om te bouwen naar de Casa-formule. De resterende circa 60 Xenoswinkels worden buiten Blokker Holding voortgezet in eigendom van de familie Blokker. De advisering door de Centrale Ondernemingsraad en de Ondernemingsraad van Xenos heeft plaatsgevonden.

De resterende circa 60 Xenoswinkels worden onder leiding van een nieuwe directie voortgezet. Per 4 mei is Ludo Bijvoet benoemd tot algemeen directeur Xenos. Hij volgt daarmee Francine van Dierendonck op die in juni 2016 werd aangesteld. Bijvoet is een ervaren retailer en transformatiemanager. Hij werkte onder meer als CEO en CFO bij Bakkersland Groep en als managing director van de Hard Goods Division van het voormalige Vendex KBB. Barthold Boreel wordt per dezelfde datum aangesteld als financieel en logistiek directeur van Xenos. Hij volgt daarmee Esther Vosbeek op die sinds augustus 2014 financieel directeur is. Boreel heeft ruime ervaring in retail op het gebied van financieel management en transformatie. Zo was hij onder meer CFO/COO bij O’Neill Europe en CFO bij Dexcom (Dixons, Dynabyte, TforTelecom).

Blokker Holding dankt Francine van Dierendonck en Esther Vosbeek voor hun grote inzet voor Xenos in een voor de retail turbulente markt. Ook spreekt het concern zijn waardering uit voor de wijze waarop zij Xenos samen met hun opvolgers hebben voorbereid op de overdracht en een volgende fase van het bedrijf. Van Dierendonck en Vosbeek zetten hun loopbaan voort buiten het concern.