De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 2,0 procent lager dan in februari 2022, maakt het CBS bekend. In januari bedroeg de krimp 2,3 procent.

Hoewel de productie van de totale industrie kromp, produceerden ongeveer 3 van de 5 bedrijfsklassen in februari meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches noteerde, net als een maand eerder, de transportmiddelenindustrie de grootste productiestijging. De chemische industrie had net als in de voorgaande maanden de grootste krimp.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van januari op februari steeg de productie met 0,4 procent. De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert doorgaans aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. In het voorjaar van 2020 kromp de productie snel en in mei 2020 werd een dieptepunt bereikt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen.

De stemming onder ondernemers in de industrie is in maart verbeterd. Dat komt vooral doordat ondernemers positiever waren over de verwachte bedrijvigheid en minder negatief over hun voorraden gereed product. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de industrie is in maart verder verbeterd (volgens de IFO-index). Ze waren minder negatief over hun toekomstige bedrijfssituatie en positiever over hun huidige bedrijfssituatie. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was volgens Destatis in februari 1,7 procent hoger dan een jaar eerder.