Op donderdag 23 maart waren vele CBM-leden afgereisd naar Deventer voor het CBM-voorjaarsevent. Koninklijke Auping opende gastvrij de deuren voor de grote groep meubelfabrikanten, interieurbouwers en toeleveranciers.

Algemeen directeur van Auping, Jan-Joost Bosman, gaf de aftrap door de aanwezigen mee te nemen in de strategie van Auping op het gebied van eco-design en circulariteit. Het huidige economische systeem creëert aanzienlijke negatieve effecten op ons leefmilieu. Grondstoffen raken uitgeput in een enorm tempo. Door innovatie en research, in samenwerking met kennisinstituten en overheden, wil Auping dat het matras uiteindelijk geen afval meer zal worden. Daarvoor moeten alle onderdelen eenvoudig te scheiden zijn en uit zo min mogelijk verschillende grondstoffen bestaan. Zo kan het hergebruikt worden. Auping haalt bijna alle grondstoffen binnen een radius van 300 kilometer vanaf Deventer naar de fabriek. Dat zorgt voor onafhankelijkheid van partijen waar je in de huidige tijd wellicht liever geen zaken mee doet én het bespaart veel transportbewegingen. Ook wordt er gelet op een energiezuinige bedrijfsvoering en wordt goed voor de medewerkers gezorgd. Door 8 professionals van Auping werd de rondleiding door de fabriek gegeven.

Daarna was het woord aan ‘Circular Hero 2021’ Klaske Kruk. Klaske legde in duidelijke woorden uit wat de noodzaak is van duurzamer leven en produceren. Het consumptie- en verzamelgedrag leidt tot een enorme vraag naar producten en verbruik van grondstoffen. De aarde raakt uitgeput wat pijnlijk duidelijk werd in een aantal illustraties.

Eén tip was om de urgentie te bepalen voor de eigen organisatie:

Welke prijsstijgingen heb je meegemaakt de afgelopen jaren?
Welke materialen van je producten komen uit geografische gebieden waar je niet afhankelijk van wil zijn?
Welke grondstoffen in je productieproces worden de komende 10-20 jaar schaars of moeilijk verkrijgbaar?
Welke strenger wordende regelgeving heeft invloed op je bedrijf? bijv. CO2 beprijzen, UPV of CSRD?
Wat is de impact van jouw producten op de omgeving?

Welke maatschappelijke bijdrage levert jouw bedrijf waardoor werknemers graag voor jouw bedrijf willen werken?
Wat is je antwoord op een klant die een duurzamer product wil?
En met je klanten om tafel te gaan. Zoek 2 of 3 klanten om samen te onderzoeken hoe je producten duurzamer kunnen. Klaske adviseerde te onderzoeken welke soorten afval je hebt en wat daar nog mee te doen is. Ook kun je onderzoeken met wie van je leveranciers je duurzame afspraken kunt maken en wat een alternatief kan zijn voor de huidige. Klaske nam de zaal mee in de stappen die gezet kunnen worden naar een meer circulaire organisatie. Tip: durf kleine stappen te zetten en begin gewoon. De meest baanbrekende bedrijven zijn ook zo begonnen. Heb lef!

Bekijk hier alle foto’s van het event.