Het Europese onderzoeksrapport ‘Fire safety of upholstered furniture and mattresses in the domestic area’ kwam weer even in de picture toen het in oktober in België genomineerd werd voor de Fireforum Awards 2017. Met het rapport geeft de Federation of the European Union Fire Officer Associations (FEU) voor het eerst op Europees niveau een advies aan meubelfabrikanten welke brandveiligheidstesten zij het beste kunnen uitvoeren. Het initiatief voor het onderzoek is genomen door Brandweer Nederland en de Brandweeracademie van het IFV. Brandweerkorpsen zijn met de resultaten uit dit rapport in gesprek gegaan met fabrikanten, leveranciers en overheden over de acties en maatregelen die zij kunnen nemen. Het rapport behoorde uiteindelijk niet tot de winnaars. Maar voor elke fabrikant en detaillist is het raadzaam het rapport eens door te nemen op de website van IFV.