De stand van de woonbranche economische barometer is in maart neutraal geëindigd dankzij de positieve omzetcijfers over de maand februari. De barometerstand noteerde een verbetering van ruim twee punten en sloot daarmee de maand maart af op een stand van 0,8. De cijfers van de deelindicatoren over het consumentenvertrouwen en de woningmarkt zijn echter nog altijd fors negatief. Alleen de omzetcijfers van de woondetaillisten waren een stuk beter dan die van een jaar eerder, maar dat geeft een vertekend beeld als gevolg van de corona situatie van vorig jaar. Met een sterk dalend consumentenvertrouwen en een torenhoge inflatie ligt het voor de hand dat ook de omzet in de detailhandel de komende maanden een duikvlucht zal gaan nemen.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand februari 2022 uitgekomen op 50,3. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in februari een groei van de omzetwaarde van 50,3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden volgens het CBS. Het volume nam toe met 36,7 procent. Daarmee wordt de omzetgroei mede veroorzaakt door aanzienlijke prijsstijgingen. Als gevolg van de corona situatie van een jaar geleden zijn de cijfers bijzonder positief. Naar verwachting zal dit de komende maanden fors teruglopen.

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten februari 2022

%

Index van de omzet ontwikkeling van woondetaillisten januari 2022

%

Consumenten vertrouwen maart 2022

%

Consumenten vertrouwen februari 2022

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in maart 2022 voor de zesde maand op rij verslechterd, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -39, tegen -30 in februari. Dat is bijna het laagste niveau ooit. Alleen in februari en maart 2013 lag het vertrouwen lager. Consumenten waren in maart pessimistischer over de economie dan in februari. De deelindicator economisch klimaat ging van -46 naar -58. Consumenten waren vooral negatiever over de economie in de komende twaalf maanden. De koopbereidheid kwam in maart uit op -26, tegen -20 in februari, dat is het laagste niveau in 8,5 jaar. Consumenten waren vooral negatiever over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden. Verder vonden consumenten in maart de tijd minder gunstig voor het doen van grote aankopen dan in februari.

Producentenvertrouwen
In maart 2022 is de stemming onder ondernemers in de industrie nauwelijks veranderd. Het vertrouwen ging van 8,5 in februari naar 8,7 in maart, aldus het CBS. In het producentenvertrouwen van maart speelde voor het eerst de oorlog in Oekraïne mee. De ondernemers in de industrie oordeelden in maart minder positief over de verwachte bedrijvigheid. Ook waren zij minder positief over de orderportefeuille. Hun oordeel over de voorraden gereed product was daarentegen positiever dan een maand eerder. Alle drie de deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief.

%

Producentenvertrouwen maart 2022

%

Producentenvertrouwen februari 2022

Verkochte woningen

Woningmarkt
In februari 2022 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 14.037 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 16,8 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van januari werden er in februari 0,1 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van -42,7 in februari gestegen naar -16,8 in maart. Nog altijd fors negatief, maar wel een hele verbetering ten opzichte van de vorige maand

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.
Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier