Steinhoff International Holdings heeft de schuldeisers van de onderdelen Steinhoff Europe, Steinhoff Finance Holding en Steripes US Holding gevraagd voor toestemming om met inbegrip van deze onderdelen de organisatie grondig te herstructureren. Die toestemming moet uiterlijk komende maandag worden verleend. Mochten de schuldeisers dit toestaan dan zal het concern binnen drie maanden starten met deze herstructurering die naar verwachting drie jaar gaat duren.

De toestemming houdt in dat de schuldeisers hun aanspraken voorlopig opschorten en naar buiten toe zwijgen over de precieze aanpak van Steinhoff. Daarnaast moet iedere schuldeiser persoonlijk verklaren het initiatief van Steinhoff te ondersteunen en geen maatregelen te nemen die er voor zorgen dat de schuld voor het einde van de herstructurering moet worden afgelost. Daarnaast mogen zij hun vorderingen op de drie bedrijven niet op derden overdragen of doorverkopen voordat ze de toestemming tot herstructurering hebben verleend. Steinhoff verplicht zich in ruil om het management van de drie bedrijven grondig te wijzigen, met inbegrip van een werkgroep waarin sommige schuldeisers worden vertegenwoordigd.