Cradle to Cradle Certified® staat bekend als een van ’s werelds beste milieustandaarden. Internationale merken gebruiken het voor materiaalinnovatie en -optimalisatie en om als bedrijf duurzamer te worden. In sectoren zoals mode, technologie, levensmiddelen, beauty- en verzorgingsproducten, tot de automobiel- en de bouwsector en woninginrichting toe, meet Cradle to Cradle Certified elk aspect van de impact van een bedrijf. Het is een van de strengste milieucertificeringen en werkt volledig onafhankelijk.

“Bij Unilin Panels doen we er alles aan om duurzaam te werken en een actieve rol te spelen in de circulaire economie. We richten ons volop op dat doel, en doordat we kiezen voor C2C en de aanverwante methodologie volgen, kan je er zeker van zijn dat we ook menen wat we zeggen. En omdat we vooruitgang moeten maken om het label Cradle to Cradle Certified® te behouden – want het traject begint bij Bronze en loopt tot niveau Platinum – weet je dat elke stap die we zetten er een is richting meer duurzaamheid”, aldus de fabrikant.

Marre Porré is R&D Sustainability Engineer bij Unilin Panels: “Cradle to Cradle Certified® stelt een traject voor richting duurzaamheid, zonder achterpoortjes, en is een positieve bijdrage aan een circulaire en verantwoorde economie. Daarmee is het volledig in overeenstemming met onze eigen One Home-doelstellingen en zet het ons ertoe aan elk aspect van onze producten en activiteiten te verbeteren. Het label vertrekt van een strategie van ‘verminderen, hergebruiken en recycleren’ (reduce, reuse and recycle). Daarbij gaat het bij voorkeur niet om ‘downcycling’, waarbij de gerecycleerde grondstof een minder waardevolle bestemming krijgt. Neen, de bedoeling is dat de productie uiteindelijk volledig circulair wordt.”

“Nog een sterk punt van Cradle to Cradle Certified® is dat je vorderingen moet blijven maken, van brons naar zilver, goud en tot slot platina. Het is net als in een echte wedstrijd: als je goud wil halen, moet je een pak sneller zijn dan voor brons. Omdat er ook tijdsbeperkingen gelden, moet je echt wel vooruitgang boeken en de nodige strategische beslissingen nemen om blijvend duurzaam te werken.”

Cradle to Cradle Certified® kijkt naar alle aspecten van een bedrijf – grondstoffen en circulariteit, schone lucht en klimaatbescherming, verantwoorde omgang met water en bodem en sociale rechtvaardigheid – maar het begint allemaal bij Material Health. “De eerste stap naar het label Cradle to Cradle Certified® voor ons hele bedrijf is dat we Material Health Certificates behalen voor onze producten. Daarin zijn we nu op de goede weg met Bronze Version 4.0 voor de spaan- en MDF-platen (met melamine).”

Material Health controleert de materialen die gebruikt worden voor gecertificeerde producten op veiligheids- en gezondheidscriteria, om zeker te zijn dat ze helemaal veilig zijn. “Die controles verlopen volledig onafhankelijk en hebben betrekking op onze hele grondstoftoeleveringsketen. We hebben nu zes jaar om voor deze producten het niveau Cradle to Cradle Certified® Material Health Certificate Silver te halen. We zijn al druk bezig om daar de nodige stappen voor te zetten.”

Marre Porré: “Afhankelijk van het niveau waar je naartoe werkt, moet een hoger percentage van het product worden beoordeeld. Al meer dan 90% van de grondstoffen in onze spaan- en vezelplaat is intussen beoordeeld, waarmee we ruim boven het minimumniveau voor Brons (75%) zitten. Voor Zilver moeten we naar 95%. Daarvoor moet nog veel diepgaandere informatie worden uitgewisseld tussen ons en onze leveranciers, en daar is veel vertrouwen voor nodig.”

“Omdat we vooruit móeten, krijgen we voor onszelf ook een duidelijkere kijk op wat onze belangrijkste prioriteiten moeten zijn. Zo hebben we voor sommige van onze grondstoffen mogelijke problemen voor de toekomst opgemerkt, en onderzoekt ons R&D-team momenteel wat de potentieel duurzamere opties zijn en of we misschien niet in totaal nieuwe alternatieven moeten investeren.”

“Material Health is slechts een onderdeel van het Cradle to Cradle Certified®-verhaal. Nu we werken aan het behalen van Cradle to Cradle Certified® Bronze, zullen dezelfde strenge, onafhankelijke verificatiemethoden worden toegepast op onze activiteiten. Dankzij het gebruik van 100% herwonnen hout, onze technologie voor de recyclage van MDF – een wereldprimeur! – en het Recover-systeem voor de terugname van afgedankt plaatmateriaal en ander hout lopen we al voorop in productcirculariteit”, zo stelt Unilin Panels.

“Dankzij onze technologieën zijn we recyclagepioniers binnen onze sector. Zo bestaat 90% van onze spaanplaat uit gerecycleerd hout, en met ons Recover-systeem maken we het mogelijk om gebruikte producten weer om te zetten in nieuwe platen. Gezien de sterke focus van Cradle to Cradle Certified® op productcirculariteit, zal dat ons helpen vorderingen te maken in het certificeringstraject”, aldus Marre.

“Zoals bij elke gedegen totaalaanpak van duurzaamheid focust Cradle to Cradle Certified® trouwens niet enkel op onze producten, maar ook op hoe we ze maken. Van hernieuwbare energie tot waterverbruik en wat we van de planeet afnemen om onze producten te maken, tot hoe goed wij en onze leveranciers zorg dragen voor de mensen: op onze weg naar Brons wordt elk aspect onderzocht en wordt een verbeterplan ingevoerd.”

“Nog voor we startten met het Cradle to Cradle Certified®-traject, waren we reeds begonnen onze activiteiten in die domeinen duurzamer te maken. Energie uit biomassa in twee productievestigingen en verhoging van het gebruik van hernieuwbare energie op andere plaatsen, een state-of-the-artinstallatie voor de zuivering van proceswater en de Our Home-strategie voor onze medewerkers: al deze realisaties spruiten voort uit onze One Home-strategie, die allesomvattend wordt naarmate we vorderen met Cradle to Cradle Certified®.”

“Net zoals bij onze One Home-strategie is ook binnen de opzet van Cradle to Cradle Certified® alles met elkaar verbonden”, vertelt Marre. “Velen denken ten onrechte dat het alleen maar draait om hoe circulair en veilig een product is, maar het gaat veel verder dan dat. Het heeft een impact op alle niveaus binnen onze organisatie, van inkoop en productie tot innovatie en veiligheid & gezondheid. Ook ik onderschatte dat toen we eraan begonnen, maar als je echt een circulaire economie wil, moeten al die dingen met elkaar in evenwicht zijn.”