De meeste nieuwe leerlingen voor de vakopleidingen in de woonbranche komen vanuit het VMBO. Decanen van deze opleidingen spelen een belangrijke rol bij het adviseren van leerlingen over een passende vervolgopleiding. Daarom wordt elke kans benut om de opleiding voor Interieurvakman m/v onder de aandacht van deze decanen te brengen. Dat hebben we recent gaan door een pagina in het online decanenblad van Go MBO en het deelname aan de decanen- en docenten dag van platform VMBO-BWI.

Go MBO brengt elk jaar de special ‘In september starten met je beroepsopleiding’. Geabonneerde decanen in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland delen het vakblad met studenten beroepsonderwijs en ouders via websites en nieuwsbrieven. Interieurvakman neemt aan het magazine deel met een eigen pagina om opleidingen te promoten.

Landelijke Dag Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur
Sinds begin dit jaar werkt INretail samen met het platform VMBO-BWI. Hier zijn alle 170 scholen bij aangesloten die het profiel ‘Bouwen, Wonen, Interieur’ aanbieden.
BWI is een grote en snelgroeiende richting binnen het VMBO. Het aantal leerlingen is het afgelopen jaar met 20% is gegroeid. Ook het aantal meisjes dat deze richting volgt groeit snel, waarbij het inmiddels om circa een zesde van de leerlingen gaat.

Decanendag
Interieurvakman m/v was op 7 juni 2023 aanwezig op de landelijke decanendag, om decanen en docenten de mooie kanten van de ambachtelijke vakken te laten zien en door middel van workshops ook te laten ervaren. Het leverde goede gesprekken en extra aandacht voor de vakken van woningstoffering, parket en keukenmonteur op.

Lesmateriaal
Een volgende stap in meer aandacht bij het VMBO is het ontwikkelen van lesmateriaal voor het keuzevak vloeren, zodat dat in het onderwijsprogramma kan worden opgenomen. Tevens zullen alle decanen bij het begin van het nieuwe schooljaar een uitgebreid informatiepakket ontvangen.