Foto: Kvadrat (uit Meubelstoffendossier Interior Business Magazine 8 september 2023)

 

Marktdata.nl heeft het zoekvolume gerelateerd aan meubelstoffen in de Google zoekmachine voor Nederland over de afgelopen vier jaar geanalyseerd. Daaruit blijkt dat men het meest zoekt naar velours meubelstof. Qua leveranciers en merken zoekt men het meest naar Tinus Meubelstoffen, De Ploeg en Kvadrat.

 

Velours veruit het meest populair
Het soort meubelstof met het meeste zoekvolume is velours, zoals uit onderstaand figuur blijkt.

In bovenstaand figuur zijn de exacte zoekwoorden vermeld waarmee de consument zoekt. Sommige zoekwoorden staan apart vermeld, maar betekenen feitelijk dezelfde soort meubelstof, zoals bijvoorbeeld velours, velvet en fluweel. Ook zien we rib en corduroy apart vermeld staan.

 

Prognose 2023
Middels intelligente extrapolatie zijn ook de materiaaltrends voor het jaar 2023 in beeld gebracht voor de belangrijkste meubelstoffen. Het volgende figuur geeft de posities weer van de meest gezochte soorten meubelstof en toont de verwachte ontwikkeling van de soort populariteit in het jaar 2023. De grootte van het bolletje van een materiaalsoort geeft de relatieve omvang weer van de desbetreffende soort in het online zoekverkeer naar meubelstof. Hoe meer een soort bovenin het figuur staat afgebeeld, des de sterker de relatieve groei van het zoekvolume is (ten opzichte van de andere soorten). Hoe meer een print rechts in het figuur staat, des te positiever de relatieve groeiontwikkeling is van de soort. Rechts van de y-as duidt op een relatief versnellende groei, links van de y-as betekent een relatief afnemende groei. Kortom, hoe groter het bolletje en des te meer rechts bovenin in het figuur, des te populairder de materiaalsoort aan het worden is binnen de gehele productgroep meubelstof. Het figuur toont in feite de materiaalsoort trends van meubelstof voor het komende jaar, gebaseerd op de ontwikkelingen van de afgelopen paar jaar.

 

 

De rib meubelstof heeft een sterke uitgangspositie; zowel de relatieve groei als de relatieve groeiversnelling is voor deze meubelstof relatief sterk van de onderscheiden prints. Ook de vooruitzichten voor velvet, corduroy, linnen, wol en fluweel zijn positief. Bouclé en alcantara bevinden zich juist in een ongunstig kwadrant als het gaat om soorten meubelstof.

 

Foto: Kvadrat (uit Meubelstoffendossier Interior Business Magazine 8 september 2023)

 

Tinus Meubelstoffen meest gezochte leverancier
Uit de analyse van het zoekvolume gerelateerd aan meubelstoffen in de Google zoekmachine voor Nederland over de afgelopen vier jaar blijkt dat men het meest zoekt naar Tinus Meubelstoffen als leverancier of merk. De top-3 van meest gezochte leveranciers en merken wordt gecompleteerd door De Ploeg en Kvadrat.

 

Foto: De Ploeg (uit Meubelstoffendossier Interior Business Magazine 8 september 2023)