Uit China zijn relatief veel hightechproducten afkomstig, zoals computers, laptops en mobiele telefoons. De invoerwaarde van goederen uit China bedroeg 44,6 miljard euro in 2020. In termen van waarde is China met een aandeel van 10,5 procent na Duitsland onze tweede handelspartner voor de invoer van goederen. Deze cijfers zijn door het CBS bekendgemaakt.

Het aandeel technologische producten in de goedereninvoer uit China was in 2020 ongeveer 58 procent. In de totale Nederlandse goederenimport is dat aandeel een stuk lager (28 procent). Computers, laptops en tablets vormden met 6,1 miljard euro 14 procent van de totale invoerwaarde uit China. Vergeleken met 2015 is de invoer van deze goederen met 37 procent toegenomen. Modems, routers, speakers e.d. vormden bijna 11 procent van de invoer uit China, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2015. In de top vijf van belangrijkste invoerproducten staan ook kleding (invoerwaarde 2,2 miljard euro in 2020), televisies, (1,8 miljard euro) en beeldschermen en projectietoestellen (1,6 miljard euro). Meubelen komt uit op ongeveer een miljard euro.

De invoer uit China groeide de laatste drie decennia veel harder dan de totale goedereninvoer in ons land: in 1990 kwam nog 0,6 procent van de ingevoerde goederen uit China, dertig jaar later is dat 10,5 procent. Nederland is daarbij een toegangspoort naar Europese markten. Van de 44,6 miljard euro aan goederen die Nederland in 2020 uit China invoerde is ongeveer twee derde bestemd voor wederuitvoer (naar andere landen). Die goederen verlaten ons land weer in (vrijwel) onbewerkte staat, maar zijn wel tijdelijk in eigendom geweest van bedrijven of personen in Nederland.

Daarnaast wordt ook nog voor 38 miljard euro aan Chinese producten doorgevoerd, zonder dat ze daarbij eigendom zijn geweest van een in Nederland gevestigd bedrijf of persoon. China is met een aandeel van 40 procent de belangrijkste partner van Nederland voor inkomende doorvoer. Inclusief deze doorvoer bedraagt de invoer uit China bijna 83 miljard euro.

In het eerste halfjaar van 2021 was de goedereninvoer uit China ruim 11 procent hoger dan in dezelfde periode van 2020. Daarmee blijft groei van de invoer uit China achter bij de totale importgroei (17 procent). Dat de invoer vanuit China achterblijft heeft te maken met stijgende handelsprijzen die zijn doorberekend als gevolg van fors hogere olieprijzen in het eerste halfjaar van 2021. Omdat Nederland vrijwel geen olieproducten uit China importeert, is het effect van deze prijsstijging nauwelijks van invloed op de invoerwaarde van goederen uit China. Daarnaast is door corona de invoerwaarde van kleding 17 procent lager als gevolg van een kleinere vraag. Door deze ontwikkelingen staat China in het eerste halfjaar van 2021, na Duitsland en België, in rangorde op de derde plaats van belangrijkste goederenleveranciers. Het aandeel van China in de totale waarde van de Nederlandse goederenimport was in het eerste halfjaar van 2021 met 9,6 procent circa 0,5 procentpunt kleiner dan een jaar eerder.