De cao voor de meubelindustrie is per 1 januari 2023 op twee punten tussentijds gewijzigd. Deze wijzigingen tref je hieronder aan:

Voor medewerkers vanaf 58 jaar die kiezen voor een lichtere functie en daardoor een lagere functie krijgen, kan geen pensioenopbouw meer worden gecompenseerd. Medewerkers die al gebruikmaken van deze regeling, blijven dat wel doen. Het onderstaande artikel 23 is vervallen.

Artikel 23 – U bent 58 jaar en u krijgt een lagere functie. Wat betekent dit voor uw pensioen?
Bereikt u binnen 10 jaar de pensioenrichtleeftijd (nu 68 jaar) en accepteert u een functie in een lagere functiegroep, zodat u langer door kunt werken? Dan krijgt u voor deze functie waarschijnlijk ook een lager loon. Omdat u in dat geval minder pensioenpremie afdraagt en dus minder pensioen opbouwt, compenseert de werkgever tot maximaal 8% van de totale premie en draagt dit af aan het pensioenfonds.

Artikel 77 van de cao inzake opleidingen is aangepast conform de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De werknemer moet namelijk in de gelegenheid gesteld worden om tijdens werktijd de scholing te kunnen volbrengen. Die werktijd wordt daarmee beschouwd als arbeidstijd.

Artikel 77 – U doet een andere opleiding dan een BBL-opleiding. Wat zijn de afspraken?

  1. Moet u van uw werkgever onder werktijd naar school om een opleiding te volgen? Dan betaalt uw werkgever uw loon door.
  2. Wilt u zelf graag een opleiding doen? En vindt de werkgever dat die opleiding belangrijk is voor het bedrijf en voor uw werk? Dan betaalt uw werkgever uw loon door van 25% van het aantal uren die u naar school moet. De werkgever betaalt maximaal 20 uur per jaar uw loon door.
  3. Moet u onder werktijd examen doen voor uw opleiding? Dan betaalt uw werkgever uw loon door.

Bekijk de nieuwe cao hier.