De stand van de woonbranche economische barometer is in maart naar nul gedaald. De barometer sloot de maand maart daarmee af met een daling van vijf punten ten opzichte van de voorgaande maand. Omdat de meeste cijfers waaruit de barometerstand is opgebouwd nog van voor de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus stammen, is de daling in maart naar alle waarschijnlijkheid een opmaat voor een dieprode stand in de komende maand.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over het vierde kwartaal van 2019 uitgekomen op 4,0. Woonwinkels vallen onder de SBI-code 475 van het CBS. 51 Procent van de woondetaillisten noteerde in het vierde kwartaal een toename van de omzet tegenover 47 procent een daling. Dat is iets minder positief ten opzichte van het derde kwartaal. Onder de keukenzaken was het aandeel detaillisten met een omzetstijging het grootst. Winkels in stoffen en textiel deden het het minst goed.

%

woonwinkeliers die omzetstijging noteren

%

Woonwinkeliers die daling noteren

Consumentenvertrouwen in februari 2020

Consumentenvertrouwen in maart 2020

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten is in maart nauwelijks veranderd, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen komt in maart uit op -2. Ongeveer 85 procent van de respondenten van het consumentenonderzoek had al gereageerd op de enquête voordat de vergaande maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus donderdag 12 maart van kracht werden. Het is dan ook aannemelijk dat het effect van deze maatregelen nog niet tot uiting komen in het gemeten consumentenvertrouwen van maart. In de paar enquêtedagen sinds 12 maart is wel een dalende trend te zien in het gerapporteerde vertrouwen. Het oordeel over het economisch klimaat in de komende 12 maanden verslechtert wel fors in maart, maar dat wordt gecompenseerd door een verbetering van het oordeel over de economische situatie van de afgelopen 12 maanden en een lichte stijging van de koopbereidheid.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen industrie is in maart 2020 gedaald naar het laagste niveau na september 2014. Het vertrouwen ging van 3,7 in februari naar 0,2 in maart, maakt het CBS bekend. De ondernemers waren vooral negatiever over de verwachte bedrijvigheid. Het producentenvertrouwen is samengesteld uit de conjunctuurenquête Nederland. Ongeveer 90 procent van de respondenten van dit onderzoek had al gereageerd op de enquête voordat de vergaande maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus donderdag 12 maart van kracht werden. Daardoor komt het effect van deze maatregelen nog zeer beperkt tot uiting in het gemeten producentenvertrouwen van maart. In de respons tot 12 maart daalde het vertrouwen ook al, maar daarna was de daling veel sterker.

Producentenvertrouwen februari 2020

Producentenvertrouwen maart 2020

Verkochte woningen in februari 2020

Woningmarkt
In februari 2020 zijn er volgens cijfers van het CBS 15.427 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 0,3 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van januari werden er in februari 12 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt staat op -0,3. Dat is een aanzienlijke daling ten opzichte van de voorgaande maand.

Han van Es

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata. Kijk voor de meest actuele stand op www.interiorbusiness.nl/index.