De woonbranche economische barometer heeft het jaar 2019 met een positieve stand afgesloten. De barometer sloot de maand december af met een stijging van ruim vier punten ten opzichte van de voorgaande maand, waardoor de barometerstand weer uit het rood klom en het jaar afsloot op een stand van 2,8. De eindspurt in december wordt voornamelijk veroorzaakt door betere cijfers over de ontwikkelingen op de woningmarkt. Deze deelindicator steeg flink in de afgelopen maand.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over het derde kwartaal uitgekomen op 10,0. Woonwinkels vallen onder de SBI-code 475 van het CBS. 54 Procent van de woondetaillisten noteerde in het derde kwartaal een toename van de omzet tegenover 44 procent een daling. Dat is een verbetering ten opzichte van het tweede kwartaal. De indicator van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is de meest positieve deelindicator van de woonbranche economische barometer.

 

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers stijging

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers daling
  • Consumenten vertrouwen november 2019
  • Consumenten vertrouwen december 2019

Consumentenvertrouwen 
De stemming onder consumenten is in december onveranderd gebleven ten opzichte van de voorgaande maand, aldus het CBS. Net als in november komt het consumentenvertrouwen in december uit op -2. De koopbereidheid is gelijk gebleven. Net als in de twee voorgaande
maanden staat deze deelindicator in december op 1. Het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden verbetert, terwijl het oordeel over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden niet verandert. Consumenten vinden echter de tijd voor het doen van grote aankopen iets minder gunstig. Men oordeelt in december iets negatiever over de economie dan in november. De deelindicator Economisch klimaat gaat van -5 naar -8. Dat komt doordat consumenten iets minder positief zijn over de economie in de afgelopen twaalf maanden en iets negatiever over de economie in de komende twaalf maanden.

Producentenvertrouwen 
Het producentenvertrouwen industrie is in december 2019 nauwelijks veranderd ten opzichte van een maand eerder. Het vertrouwen ging van 2,8 in november naar 2,9 in december 2019, aldus het CBS. Producenten in de industrie oordeelden in december minder positief over de verwachte bedrijvigheid. Daarentegen waren ze positiever over de orderpositie en de voorraden gereed product. Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Daarentegen was het oordeel over de voorraden gereed product negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

  • Producentenvertrouwen november 2019
  • Producentenvertrouwen december 2019

Verkochte woningen

Woningmarkt 
In november 2019 zijn er volgens cijfers van het CBS 18.346 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 0,3 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. In oktober was er nog sprake van een forse daling. Ten opzichte van oktober werden er in november 2,4 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt staat op 0,3. Dat is een stijging van bijna 17 punten ten opzichte van de voorgaande maand. In oktober daalde deze deelindicator nog met ruim 27 punten.

Han van Es

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier