Het aantal faillissementen in de detailhandel daalde in het eerste kwartaal van 2018 met ruim 8% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. “Voor het jaar als geheel gaan we uit van een daling met meer dan 10%”, aldus  Sonny Duijn, Sector Econoom bij ABN AMRO.

De daling van het aantal faillissementen heeft te maken met de positieve economische omstandigheden. De consument heeft meer te besteden en ook het vertrouwen om extra inkomen uit te geven. Het consumentenvertrouwen staat in de eerste maanden van 2018 nog steeds rond het hoogste punt sinds begin 2001. De omzet en verkoopvolumes nemen dan ook toe. Voor retailers draagt extra omzet vaak direct bij aan de absolute winst, omdat een groot deel van de kosten ‘vast’ is. Winstgevendheid op online omzet blijkt daarbij wel een grotere uitdaging, zeker als schaalgrootte ontbreekt.

“Omzet- en volumecijfers over het eerste kwartaal zijn nog niet bekend, maar wel over januari en februari van 2018. Daarin namen de verkoopvolumes met 2,5% toe (en de omzet met 3,2%), ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Voor 2018 als totaal gaan we uit van een stijging van 2,3%, zoals te lezen in onze sectorprognose Retail.”

Hoewel de daling in het aantal faillissementen en de groei van de verkoopvolumes positief zijn, zijn duidelijke uitdagingen aanwezig. “Niet iedere retailer herkent zich in de positieve omstandigheden. De grote concurrentie en het veranderende consumentengedrag zorgen dan niet iedereen kan profiteren van het positieve economische klimaat.”