INretail heeft een peiling gehouden onder haar leden over het effect van het corona virus op hun bedrijfsvoering. Voornaamste conclusie: te weinig inkomsten vragen om een huur gebaseerd op omzet en uitstel van betaling van deze omzethuur. Want zo slecht gaat het op dit moment.

De peiling vond gisteren plaats. Op de eerste vraag, in hoeverre hebben maatregelen negatieve invloed gehad op de winkel, antwoordde 98 procent: een negatief effect. Het merendeel zag een omzetdaling van tussen de 60 en 100 procent. En 97 procent verwacht dat de maatregelen een negatief effect zulen hebben op de omzet van de komende dagen. Voor de komende periode verwacht dan ook 58 procent een omzetdaling van tussen de 70 en 100 procent.

Maar liefst 92 procent is bezorgd of ernstig bezorgd over het voortbestaan van het eigen bedrijf. INretail is blij met de initiatieven van de overheid en de bereidheid tot samenwerking van alle partijen, maar de acute nood is nu de huur van panden die niet voldaan kan worden. Vandaar de oproep tot het aanpassen van huur gebaseerd op de omzet en voorlopig uitste van betaling van deze huren.