JOSHUA HUISMAN (BEDDENSPECIALIST HUISMAN EMMELOORD) HEEFT EEN VISIE EN EEN DOEL

Het beste voor de klant is altijd leidend in het advies

Joshua Huisman (30) is de vierde generatie van zijn familie die bedden verkoopt. Hij doet dit sinds 2021 vanuit zijn eigen bedrijf op industrieterrein De Munt in Emmeloord na de nodige ervaring te hebben opgedaan in de winkel van zijn familie in Steenwijk en binnen de branche. Joshua is aangesloten bij de formule van Beddenspecialist.nl, net als zijn ouders: “Wat goed is, werkt. Je hoeft niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden.” Toch doet hij bewust ook dingen anders dan wat hij van huis uit kent. Een gesprek over een bedrijf starten tijdens de pandemie, kiezen voor het bed wat het beste bij de klant past en een zeer aanstekelijk vertrouwen in de toekomst: “We gaan de komende jaren nog meer mensen blij maken.”

 

Werken in een slaapspeciaalzaak was voor Joshua een vanzelfsprekende keuze, al van jongs af aan: “Ik vond het als kind al leuk om door de winkel in Steenwijk te lopen en te helpen. Het vak is me nooit opgedrongen, ik vond van jongs af aan alles wat er kwam kijken bij een eigen winkel heel leuk.” Hij ziet zichzelf niet als een verkoper van bedden: “We helpen mensen aan een bed dat bij hen past, ik zie mezelf meer als een adviseur dan als een verkoper. Door goed te luisteren, te kijken en te meten komen we samen uit op het bed dat het beste bij iemand past zonder een bed aan een klant op te dringen. Dit leidt tot positieve mond tot mond­ reclame en daardoor groeit de omzet weer. Want uiteindelijk moet er natuurlijk wel geld verdiend worden.”

Het beste voor de klant telt, niet per se het duurste, maar wel het best passende bed: “Het duurste model ligt soms heel goed en soms ook niet. Wij staan hier voor puurheid en eerlijkheid, een beddenzaak is wat dat betreft anders dan de stereotype kledingzaak waar het personeel steevast roept: oh, dat staat u zo goed!” Het hebben van een beddenzaak is hoe dan ook bijzonder, zo merkte hij vroeger al op school: “Wanneer de andere kinderen vertelden wat voor beroep hun ouders hadden en ik zei dat de mijne een beddenwinkel hadden en dat ik ook al wel eens meehielp, dan werd er altijd enthousiast op gereageerd. Het is namelijk geen doorsnee beroep. Het enthousiasme van mijn omgeving destijds heeft me extra gestimuleerd om voor mezelf te beginnen in het beddenvak.”

“Ik wil inspiratie bieden en de bedden ruim, op zichzelf staand en rijkelijk aangekleed, kunnen presenteren.”

 

VERSCHILLEN

Toen hij anderhalf jaar geleden begon, koos hij bewust voor een pand op een industrieterrein in Emmeloord en niet in het centrum, zoals de winkel in Steenwijk. “Bij mij komen de mensen gericht langs. Het is goed bereikbaar, er is voldoende parkeergelegenheid en men zoekt bewust naar een bed. Ik heb hier veel minder toevallige passanten die eigenlijk helemaal geen bed nodig hebben maar gewoon even binnenwippen zoals mijn ouders dat wel hebben. Dat is gemoedelijk en sociaal, maar kost tijd en aandacht die uiteindelijk minder oplevert. Omdat er bij mij minder mensen tegelijk in de winkel zijn, lukt het ons om iedereen net even extra aandacht te geven en daarbij ook net even dat bakje koffie te kunnen aanbieden.”

Dat hij deel uitmaakt van een familie waarvan hij de vierde generatie is met een beddenwinkel zegt hem niet veel: “Ik moet evengoed heel hard werken voor het krijgen van naamsbekendheid. De naam Huisman zegt niemand iets in Emmeloord.” Een ander verschil is de grootte van de winkel: 500 vierkante meter in Steenwijk, 800 vierkante meter in Emmeloord. “Ik wil inspiratie bieden en de bedden ruim, op zichzelf staand en rijkelijk aangekleed, kunnen presenteren. Dus heb ik meer ruimte nodig. Ik kies er ook voor om alle bedden te tonen op een lengte van 2.10 meter in plaats van 2 meter, ook dat vraagt om meer ruimte in de showroom. Ik wil dat langere mensen kunnen proef liggen op 2.10 en niet met hun voeten buiten boord bungelen. Maar ook mensen met een gemiddelde lengte die nog twijfelen tussen 2 en 2.10 wil ik het verschil met de 2 meter standaard laten voelen.”

 

 

BEWUSTE KEUZE

De aansluiting bij de formule Beddenspecialist.nl is voor Joshua een bewuste keuze geweest: “Ik ken de groep al zo lang als ik me kan heugen, mijn vader is ook aangesloten en de groep kent mijn opa zelfs nog van vroeger. Een leuke bijkomstigheid. De formule is aangesloten bij merken die mij goed liggen, zoals LeDorm en Swissflex. De organisatie doet veel aan marktonderzoek en heeft veel contacten met fysiotherapeuten en medische wetenschappers. We werken samen met bedrijven als AFAS, Team SD Worx en SC Heerenveen en doen dit net even anders dan andere retailformules. Ik weet van huis uit dat het een goede formule is, je moet niet altijd het wiel zelf opnieuw willen uitvinden. Iets wat goed is, daar ga ik simpelweg graag in mee en ik ben blij dat ik bij de groep hoor.”

Gevraagd naar wat voor hem nog meer de toegevoegde waarde bepaalt van het lidmaatschap van de Beddenspecialist.nl formule, zegt hij beslist: “De SlaapID: een meting van het slaapgedrag voor iedere klant, behalve de spreekwoordelijke dame van bijna 100 die ik hier onlangs over de vloer had. Zij wil het simpel houden en het liefst iets wat zij al jarenlang kent. Dat lever ik zonder meting. Maar voor alle andere klanten geldt dat we van tevoren het slaapgedrag een aantal dagen in kaart brengen. Niemand weet iets over zijn of haar temperatuur tijdens het slapen, het aantal draaimomenten tijdens de nachtrust, of de exacte slaaphouding. Dat is ook logisch, want je slaapt: de hersenen registreren dan niet precies wat er gebeurt. Dus houden wij het bij via ons meetsysteem. Deze data vormen de basis van ons advies, meer dan bijvoorbeeld lengte en gewicht. Wat ligt goed, wat ligt lekker, wat bevordert een gezonde nachtrust en fit wakker worden? Dat is belangrijk. De aankleding en verdere functionaliteiten komen daarna pas aan de orde. Bij veel andere winkels gaat het andersom en draait het juist om de uitstraling en zoveel mogelijk, vaak overbodige, extra’s. De basis waar het echt om gaat, de ondersteuning en comfort van het bed dat het beste past bij de klant, wordt dan over het hoofd gezien.”

 

BREED VERZORGINGSGEBIED

Joshua heeft met zijn bedrijf inmiddels een breed verzorgingsgebied: de gehele Noordoostpolder, een groot deel van Flevoland (Lelystad, Dronten, Swifterbant), maar ook uit steden als Kampen en Zwolle reist men af naar Emmeloord. “Dat wat we doen, doen we blijkbaar goed en daarom komen de bezoekers van heinde en verre met af en toe zelfs mensen uit de randstad. We werken met een compact team: twee verkopers en een vaste bezorger. Eén van de verkopers leid ik op tot beddenadviseur. Dat duurt ongeveer een jaar, eerst een half jaar kennis opdoen en dan een half jaar meelopen om daarna pas helemaal zelfstandig aan de slag te gaan. We zijn inmiddels, sinds de anderhalf jaar dat we open zijn gegaan, bijna zo ver. Tussen de theorie en de praktijk zit nu eenmaal flink wat tijd, dat weet ik uit eigen ervaring. Die opleidingstijd is geen verloren tijd, ons advies moet kwalitatief altijd hoogstaand zijn. Het bepaalt de kwaliteitsbeleving van de klant die we halen maar ook de sfeer hier onderling.”

Heeft hij niet overwogen om met een ervaren verkoper in zee te gaan? “Ervaring zegt niet veel over de kennis die men heeft van het vak. Ieder bed in onze collectie heeft een functie, past bij een bepaalde behoefte. Sommige ervaren verkopers sturen altijd aan op de keuze voor die paar modellen die ze zelf goed kennen. Dat wil ik niet, de keuze voor een bepaald bed is alleen te verantwoorden aan de hand van de uitkomsten van de SlaapID. Daar heeft niet iedere ervaren kracht oren naar, dus leid ik net zo lief zelf iemand op die past bij de visie die ik voor ogen heb.” Hij weet dat hij het zichzelf niet makkelijk maakt als startup met een drang naar het bieden van de hoogste kwaliteit in beddenadvies: “Maar ik heb maar één kans op een eerste indruk bij klanten. Door te staan op zeer hoge kwaliteit van advies, producten en service wil ik me onderscheiden. Onze foutenmarge is dan ook zeer laag en dit bespaart weer tijd, geld en energie voor ons kleine team.”

 

“We gaan nog meer consumenten blij maken met een goed bed. De formule biedt me hiervoor de basis.”

OPSTARTEN

Beginnen tijdens een pandemie is verre van eenvoudig maar voor Joshua stond het doel helder voor ogen: “Ik begon net aan het einde van de pandemie, in oktober 2021, en toen kwam er alsnog een lockdown. Ik heb weinig geprofiteerd van de toegenomen uitgaven door het niet op vakantie kunnen gaan en massaal thuisblijven. In de lockdown was mijn omzet nul, mijn naamsbekendheid was nul maar mijn kosten liepen door. Toen we de lockdown hadden overleefd kwam de oorlog in Oekraïne en stegen de prijzen enorm terwijl het consumentenvertrouwen daalde. Maar we plussen nog steeds, boven verwachting eigenlijk. Natuurlijk is het van niets naar iets altijd een positief resultaat, maar ik sta er toch van te kijken. Ik heb een idee, een visie en een doel en heb me daar steeds aan gehouden: zoveel mogelijk mensen helpen met een juiste slaapoplossing zonder concessies te doen aan kwaliteit.

Ik ben ervan overtuigd dat er betere jaren gaan komen en dan gaan we nog meer knallen. We gaan nog meer consumenten blij maken met een goed bed. De formule biedt me hiervoor de basis en de houvast met de collecties en de werkwijze, terwijl ik wel degelijk baas blijf in eigen winkel. Ik ben geen filiaal van een keten. De formule is echter zo sterk dat ik mezelf tekort zou doen wanneer ik geen gebruik zou maken van hetgeen Beddenspecialist.nl biedt. Tegelijkertijd doe ik de marketing deels op mijn eigen manier en die ruimte is er. Ik begon bijvoorbeeld met alle folders van de groep maar de respons in dit gebied is geringer dan in andere gebieden. Nu gebruik ik de lokale krant om mijn opruiming aan te kondigen, dat werkt goed in deze omgeving. Ik gebruik dan wel weer elementen uit de folder voor mijn advertentie in de krant. Zo is dus zelfs een folder die ik niet gebruik, toch van waarde voor mijn eigen marketing.”

 

KLANTENKRING

Zijn klantenkring loopt in leeftijd meer uiteen dan dat je zou verwachten, met meer eind twintigers en dertigers naast de te verwachten veertigers, vijftigers en ouder. “Maar de ouderen vormen wel het zwaartepunt. Zij hebben vaker last van lichamelijke klachten, merken dat duidelijker tijdens het slapen en zoeken gericht naar advies. Jongere klanten hebben die behoefte nu eenmaal minder, ze voelen zich jong en gezond.” Hij bezoekt regelmatig vakbeurzen maar vindt de vernieuwing op beddengebied niet groot. “Een veertje blijft een veertje, een bed blijft een bed. Het is een traditioneel product dat wij verkopen, er is niet veel revolutionairs aan. Een nieuw hoofdbord, een nieuw stofje, het is niet baanbrekend. Maar het draait ook niet om het product, het draait om de ergonomie en het comfort dat past bij de klant. In die zin is onderzoek minstens zo belangrijk als de ontwikkelingen op productgebied.

Hoe meer onderzoek er komt naar klachten, hoe meer wij van betekenis kunnen zijn met een passend advies. Onze maatschappij veroudert snel, het aantal fysieke klachten neemt dus toe en gedegen onderzoek is daarom hard nodig.” Om dat in de toekomst te kunnen blijven waarborgen is ook verjonging in deze branche noodzakelijk. “Net als onze klantenkring is ook de gemiddelde leeftijd van veel beddenondernemers relatief hoog. Ik hoop daarom op veel meer dertigers met een slaapwinkel. Alles om maar zoveel mogelijk mensen te helpen aan de best mogelijke nachtrust.”

Copyright
© 2023/2024 Business Content Media Den Haag. Niets uit dit artikel of deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch,  op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Business Content Media/Vakblad Bedding business magazine.

Dit artikel is verschenen in Vakblad Bedding Business Magazine, editie Augustus 2023. Nog geen abonnement of wilt u een abonnement cadeau geven? Mail naar linda@businesscontentmedia.nl voor de meest recente aanbieding