In juli is de stand van de woonbranche economische barometer gedaald. In de voorgaande twee maanden klom de barometerstand uit een diep dal, maar de barometer sloot de maand juli af met een verlies van 4,5 punten op een stand van -4,6. De daling wordt volledig veroorzaakt door een afname van het aantal woningtransacties.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten verbeterde de afgelopen maand met
3,5 punten. Deze deelindicator is in juli daardoor uitgekomen op -8,2. 24 Procent van de
woondetaillisten noteerde in juli een toename van de weekomzet tegenover 32 procent een
daling. Ondanks de verbetering is de woondetaillist per saldo nog wel negatief over de verwachte
omzetontwikkeling in de komende maand.

%

woonwinkeliers die omzetstijging noteren

%

Woonwinkeliers die daling noteren

Consumentenvertrouwen in juni 2019

Consumentenvertrouwen in juli 2019

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten verbetert in juli opnieuw, meldt het CBS. Het
consumentenvertrouwen komt uit op 2, tegen 0 in juni. De deelindicator Economisch klimaat
verbetert in juli. Deze deelindicator komt uit op 6, tegen 2 in juni. Consumenten oordelen in juli
een stuk minder negatief over de economie in de komende twaalf maanden en positiever over de
economie in de afgelopen twaalf maanden. De koopbereidheid neemt ook iets toe in juli. Deze
deelindicator staat op -1, tegen -2 in juni. Het oordeel van consumenten over hun financiële
situatie in zowel de komende twaalf maanden als in de afgelopen twaalf maanden verbetert iets.
Ook vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen wat gunstiger.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen industrie is in juli 2019 toegenomen. Het vertrouwen ging van 3,3 in
juni naar 3,9 in juli, maakt het CBS bekend. Producenten in de industrie waren in juli minder
negatief over de verwachte bedrijvigheid. Verder was het oordeel over de voorraden gereed
product positiever. Daarentegen was het oordeel over de orderportefeuille minder positief. Twee
deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren positief. Het aantal ondernemers dat de
orderpositie groot vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille
klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Verder is het aantal ondernemers dat de voorraad
eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt. De
deelindicator verwachte bedrijvigheid was nog een fractie negatief. Er zijn meer ondernemers die
verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal afnemen dan ondernemers die een
toename van de productie voorzien.

Producentenvertrouwen juni 2019

Producentenvertrouwen juli 2019

Verkochte woningen in juni 2019

Woningmarkt
In juni 2019 zijn er volgens cijfers van het Kadaster en het CBS 15.495 bestaande koopwoningen
verkocht. Dat is 15,9 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van
mei werden er in juni 21,4 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De
deelindicator van de woningmarkt staat op -15,9. Dat is een verslechtering van maar liefst 24
punten ten opzichte van de voorgaande maand.

Han van Es

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata. Kijk voor de meest actuele stand op www.interiorbusiness.nl/index.