De stand van de woonbranche economische barometer is in februari nauwelijks veranderd en blijft daarmee positief. De barometer sloot de maand februari af met een daling van één punt ten opzichte van de voorgaande maand. De barometerstand kwam in februari uit op 5,4. Plussen en minnen van de verschillende deelindicatoren hielden elkaar de afgelopen maand vrijwel in evenwicht. 

Omzetontwikkeling woondetaillisten De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over het vierde kwartaal van 2019 uitgekomen op 4,0. Woonwinkels vallen onder de SBI-code 475 van het CBS. 51 Procent van de woondetaillisten noteerde in het vierde kwartaal een toename van de omzet tegenover 47 procent een daling. Dat is iets minder positief ten opzichte van het derde kwartaal. Onder de keukenzaken was het aandeel detaillisten met een omzetstijging het grootst. Winkels in stoffen en textiel deden het het minst goed.

%

OMZETONTWIKKELING WOONWINKELIERS STIJGING

%

OMZETONTWIKKELING WOONWINKELIERS DALING

  • Consumenten vertrouwen januari 2020 -3% -3%
  • Consumenten vertrouwen februari 2020 -2% -2%

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten verandert nauwelijks, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen komt in februari uit op -2. In januari was dat -3. De koopbereidheid verandert nauwelijks. Deze deelindicator gaat van 0 in januari naar 1 in februari. Zowel het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden als dat over de komende twaalf maanden verbetert een fractie. Consumenten vinden de tijd voor het doen van grote aankopen even gunstig als voorgaande maand. Het oordeel over de economie is iets minder negatief dan voorgaande maand. De deelindicator Economisch klimaat gaat van -7 naar -5. Consumenten zijn iets minder negatief over de economie in de komende twaalf maanden en iets positiever over de economie in de afgelopen twaalf maanden.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen industrie is in februari 2020 gestegen ten opzichte van een maand eerder. Het vertrouwen ging volgens de cijfers van het CBS van 2,5 in januari naar 3,7 in februari. Producenten in de industrie oordeelden in februari positiever over de verwachte bedrijvigheid en de orderpositie. Ook het oordeel over de voorraden gereed product verbeterde. Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

  • Producentenvertrouwen januari 2,5% 2,5%
  • Producentenvertrouwen februari 3,7% 3,7%

Verkochte woningen

Woningmarkt
In januari 2020 zijn er volgens cijfers van het CBS 17.525 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 15,9 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van december werden er in januari echter 22,4 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt staat op 15,9. Dat is nauwelijks veranderd ten opzichte van de voorgaande maand.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier