In oktober heeft de stand van de woonbranche economische barometer zich positief ontwikkeld. De barometer sloot de maand oktober af met een stijging van vijf punten ten opzichte van de voorgaande maand, op een stand van 5,0. Vrijwel alle deelindicatoren waaruit de barometerstand is opgebouwd verbeterden in de afgelopen maand.

Weekomzetmutaties woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over het tweede kwartaal uitgekomen op 6,0. Woonwinkels vallen onder de SBI-code 475 van het CBS. 52 Procent van de woondetaillisten noteerde in het tweede kwartaal een toename van de omzet tegenover 46
procent een daling.

 

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers stijging

%

Omzetontwikkeling woonwinkeliers daling
  • Consumenten vertrouwen september 2019
  • Consumenten vertrouwen oktober 2019

Consumentenvertrouwen 
Het consumentenvertrouwen komt in oktober uit op -1. In september was dat -2, aldus het CBS. De koopbereidheid verbetert iets in oktober. Deze deelindicator staat op 1, tegen -1 in september. Het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden is een fractie minder negatief en het oordeel over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden een fractie positiever. Ook vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen wat gunstiger. Consumenten oordelen in oktober nauwelijks anders over de economie dan in september. De deelindicator Economisch klimaat gaat van -3 naar -4. Dat komt doordat
consumenten een fractie minder positief zijn over de economie in de afgelopen twaalf maanden.

Producentenvertrouwen 
Het producentenvertrouwen industrie is in oktober nauwelijks veranderd. Het vertrouwen ging van 3,3 in september naar 3,6 in oktober, maakt het CBS bekend. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in oktober het meest optimistisch. Producenten in de industrie oordeelden in oktober positiever over de verwachte bedrijvigheid. Daarnaast waren ze minder negatief over de voorraden gereed product. De producenten waren daarentegen minder positief over hun orderpositie. Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal
toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Daarentegen was het oordeel over de
voorraden gereed product negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

  • Producentenvertrouwen september 2019
  • Producentenvertrouwen september 2019

Verkochte woningen

Woningmarkt 
In september 2019 zijn er volgens cijfers van het CBS 18.313 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 11,3 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van augustus werden er in september 6,5 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt staat op 11,3. Dat is een verbetering van ruim 17 punten ten opzichte van de voorgaande maand.

Han van Es

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier