Beter Bed Holding N.V. (BBH) – Nederlands grootste slaapspecialist in retail, groothandel en B2B – heeft vandaag de agenda gepubliceerd voor een Buitengewone Algemene Vergadering (BAVA) die zal worden gehouden op donderdag 16 december 2021. Tijdens de BAVA stelt de Raad van Commissarissen voor om CEO John Kruijssen te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur voor een extra termijn van vier jaar, eindigend op de AVA in 2026.

Vanwege de aanhoudende aanwezigheid van COVID-19 (Coronavirus) in Nederland, en op basis van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, kunnen aandeelhouders de BAVA alleen virtueel bijwonen via een live webcast. Aandeelhouders kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van een elektronische volmacht met steminstructies. De meest recente informatie over de BAVA, zoals de agenda met toelichting en de oproeping voor de BAVA, is beschikbaar op de website van de vennootschap www.beterbedholding.com.