Op 6 mei bracht Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, Matthias Diependaele, een bezoek aan VDS Weaving, een innovatief textielbedrijf gevestigd in Oudenaarde. Dit op uitnodiging van Fedustria, de federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie en de houtinvoerhandel. Bedoeling is om de minister de kans te geven zich beter vertrouwd te maken met de textielsector en zijn uitdagingen, zoals steun voor innovatie, internationale concurrentie en het belang van een meer coherent industrieel beleid.

VdS Weaving is een familiebedrijf actief sinds 1935 en op vandaag gespecialiseerd in de productie van technische weefsels. Technisch weefsel verwijst naar speciaal ontworpen weefsels die functionele eigenschappen hebben die verder gaan dan louter esthetische kwaliteiten. Zo moeten ze bijvoorbeeld bescherming bieden tegen brand, een filterende eigenschap voor lucht of water hebben, een ondoordringbare barrière vormen, enzovoort.

De weefsels van VdS-Weaving worden gebruikt in een breed aantal sectoren, bv. als toeleveranciers voor de auto-industrie, energie, scheepvaart, transportband, composieten, bouw, water- en stoffiltratie, transportzakken, persoonlijke bescherming, sport, landbouw, biotech, geotech, zonnepanelen enz.

Gedurende zijn geschiedenis heeft het bedrijf zich voortdurend weten aan te passen en is het blijven investeren in de ontwikkeling van nieuwe technologieën, vaak in samenwerking met de klant.

Guy Van den Storme, CEO van VdS Weaving, licht toe: “Innovatie maakt deel uit van ons DNA. Als Vlaamse KMO slagen we erin om intense partnerschappen op te bouwen met zowel grote internationale industriële spelers, innovatieve startups als wereldvermaarde onderzoeksinstellingen. De strategie van VdS Weaving is heel duidelijk: de groei van het bedrijf moet komen uit de verdere ontwikkeling van specialiteiten, zogenaamde nicheproducten, en exclusieve partnerschappen. De markt van standaardproducten is zeer concurrentieel en staat onder zware prijsdruk. Door in te zetten op zeer gespecialiseerde producten creëren wij waarde voor de klant en kunnen wij het verschil blijven maken.”

VdS Weaving is zeer actief als innovatiepartner in samenwerking met kennis- en onderzoeksinstellingen. Naast een intense samenwerking met Centexbel, het kennis- en onderzoekscentrum voor de textielsector, is er een nauwe samenwerking met de afdeling Energy Ville van IMEC en met kenniscentra rond lucht- en ruimtevaart.

De meeste textielbedrijven in Vlaanderen zijn kmo’s. Ze zijn vooral exportgericht (75% export) en de internationale concurrentie is dan ook groot. Om competitief te blijven moeten onze bedrijven blijven innoveren en investeren, ook in moeilijke economische omstandigheden (energieprijzen, loonkosten, grondstofprijzen…). We zien dat bedrijven (zeker in textiel) verder blijven investeren zowel in productinnovatie als in procesinnovatie en in verhouding met buurlanden zelfs beter scoren.

Innovatie is cruciaal om de concurrentie de baas te kunnen en om innovatieve producten met een hoge toegevoegde waarde of nieuwe circulaire economische modellen op de markt te brengen. “Blijven investeren in innovatie is in ieders belang – burgers, politici en bedrijven. Want zonder innovatie kunnen onze bedrijven niet verder groeien en zo welvaart creëren. Maar innoveren vergt naast creativiteit ook veel middelen. VLAIO verricht goed werk op Vlaams niveau maar bedrijven vinden niet altijd even goed hun weg in het subsidiekluwen. Fedustria wil textielbedrijven daarbij ontzorgen en verder begeleiden. Onze bedrijven moeten bovendien blijvend kunnen rekenen op innovatiesteun, via subsidies en fiscale incentives, ook Europees. Er is daarenboven ook nood aan meer administratieve eenvoud i.k.v. onderzoek en ontwikkeling. Dit moet kaderen binnen een coherenter industrieel beleid voor Vlaanderen en België”, zegt Karla Basselier, CEO van Fedustria.

Minister Diependaele was sterk onder de indruk van het bedrijfsbezoek bij VdS Weaving, een wereldspeler en innovatiekampioen uit de Vlaamse textielsector. De minister beklemtoont het belang van het behoud van de maakindustrie in Vlaanderen door in te zetten op een krachtdadig industrieel beleid: “Onlangs ondertekende de Vlaamse regering na afloop van de eerste Vlaamse Industrietop het Toekomstpact voor de Vlaamse industrie, waarmee we het engagement aangaan om op lange termijn actief werk te maken van de 5 bouwstenen die cruciaal zijn voor een industrieel beleid, zijnde concurrentievermogen en internationale handel, investerings- en rechtszekerheid, innovatie, talent, en energie en de circulaire transitie. Alleen op die manier kunnen we Vlaanderen in de innovatietop houden op Europees en op wereldniveau.”

Op de foto van links naar rechts: Daphne Renier (Product Manager Textiel Fedustria), Jan Van den Bossche (COO VdS), Myriam Van Neste (Centexbel), Manuel Van den Storme (VdS), Karla Basselier (CEO Fedustria), Minister Matthias Diependaele, Guy Van den Storme (CEO VdS), Patrick Rigole (Voorzitter Raad van bestuur VdS), Yves Cammaert (Manager Sociaal-juridisch Fedustria), Filip De Jaeger (CSO Fedustria)