In 2023 is er 39,3 miljoen ton aan goederen vervoerd over het spoor. Dat is 11,5 procent minder dan in het topjaar 2022, waarin het hoogste vervoerde gewicht ooit gemeten werd. Deze afname kwam vooral doordat er minder kolen en goederen in containers werden vervoerd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Bijna 44 procent van het totale per trein vervoerde gewicht aan goederen wordt in containers vervoerd. In 2023 nam de hoeveelheid goederen in containers met 11,5 procent af tot 17,3 miljoen ton. Ook het aantal vervoerde containers daalde met 11,5 procent. De meeste goederen in containers komen uit of gaan naar Duitsland en Italië. Het gewicht aan goederen in containers die binnen Nederland vervoerd werden nam het meest af; van 2,2 miljoen ton naar 1,6 miljoen ton (-27,9 procent).

Na goederen in containers worden kolen en metaalertsen het meest vervoerd over het Nederlandse spoor. Het vervoer van kolen daalde in 2023 met 22,1 procent ten opzichte van een jaar eerder, het vervoer van metaalertsen met 4,6 procent. Ook andere veelvoorkomende goederensoorten werden minder over het spoor vervoerd dan een jaar eerder. Er werden 3,7 procent minder chemische producten vervoerd en 10 procent minder metalen, waaronder staal.

De meeste over het spoor vervoerde goederen worden in Nederland geladen en in het buitenland gelost. Deze goederenstroom daalde tot 24,0 miljoen ton in 2023, dit is 12,0 procent minder dan een jaar eerder. Vooral de afvoer van kolen naar Duitsland nam af, met 22,3 procent.

De aanvoer van goederen, 10,1 miljoen ton, daalde met 4,0 procent in 2023. Deze afname bestond vooral uit goederen in containers (-10,1 procent) en metaalertsen en andere delfstoffen (-38,3 procent). De aanvoer van producten binnen de landbouw, bosbouw en visserij die in bulk worden vervoerd, steeg juist in 2023 (+45,3 procent). Deze groep bestaat uit onder andere graan en mais.

Het binnenlands vervoer en de doorvoer van goederen, oftewel het vervoer tussen twee buitenlandse plaatsen via het Nederlandse spoor zijn het afgelopen jaar gedaald, met respectievelijk 27,3 procent en 15,8 procent.