Aan de verbetering van de barometerstand van de voorgaande twee maanden is abrupt een einde gekomen. De barometerstand van de woonbranche verslechterde in de maand april met ruim vier punten ten opzichte van de voorgaande maand. Daarmee komt de barometerstand eind april uit op een stand van -7,2. In de afgelopen maand verbeterden het producentenvertrouwen en het consumentenvertrouwen licht. Daar tegenover staat een flinke verslechtering van de cijfers over de omzetontwikkeling van de woondetailhandel en de woningmarkt.

Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand maart 2024 fors onderuit gegaan en is uitgekomen op -8,7. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in maart een krimp van de omzetwaarde van 8,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder volgens het CBS. De omzetdaling werd veroorzaakt door zowel een kleiner verkoopvolume als door een lager prijsniveau. Het verkoopvolume daalde met 4,7 procent.

%

Omzetontwikkeling woondetaillisten maart 2024

%

Consumenten vertrouwen april 2024

%

Consumenten vertrouwen maart 2024

Consumentenvertrouwen
Het vertrouwen van consumenten is in april voor de achtste maand op rij verbeterd, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen steeg van -22 in maart naar -21 in april. Consumenten waren in april iets minder pessimistisch over de economie dan in maart. Het oordeel van consumenten over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden was minder negatief, maar het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden was negatiever. Zowel het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden als het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden verbeterde. Consumenten vonden de tijd voor het doen van grote aankopen echter even ongunstig als in maart.

Producentenvertrouwen
De producenten in de industrie waren in april minder negatief dan in maart. De trend is echter al negen maanden min of meer stabiel. Het vertrouwen ging van -4,8 in maart naar -3,6 in april, aldus het CBS. Producenten waren in april positiever over de verwachte productie in de komende drie maanden. Daarnaast waren ze minder negatief over de orderpositie en over de voorraden gereed product.

%

Producentenvertrouwen april 2024

%

Producentenvertrouwen maart 2024

Verkochte woningen

Woningmarkt
In maart 2024 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 16.179 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 4,7 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van de maand februari zijn er in maart zelfs 17,2 procent meer bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. Positieve cijfers dus, maar wel aanzienlijk minder positief dan die van de voorgaande maand. De deelindicator van de woningmarkt is van 16,5 in maart gedaald naar 4,7 in april 2024.

Han van Es

Marktonderzoeker

De Interior Index wordt samengesteld door Han van Es van Marktdata.
De Interior Index geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. Het indexcijfer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Meer nieuws van interior business klik hier

Meer onderzoeken uit de branche inzien klik hier