Sinds afgelopen dinsdag 29 september zijn er verscherpte maatregelen van kracht om Covid-19 te bestrijden. We worden, onder andere, dringend verzocht meer thuis te werken, in publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden, zoals winkels en parkeergarages mondkapjes te dragen en geen sportwedstrijden meer te bezoeken. De Bijenkorf en C&A verplichten hun klanten mondkapjes te dragen.

Bij Bureau RMC vraagt men zich af wat voor een effect dit heeft gehad op de Nederlandse winkelstraten. Komen mensen minder in de winkelstraat of wellicht op andere momenten of was de shopper inmiddels gewend aan het veranderende winkelklimaat?

De drukte in de winkelstraten is afgenomen met 1,9 procent ten opzichte van vorige week. Dat is een kleine afname en passend in het beeld van de laatste weken. De drukte lijkt zich vooral door de regen te laten beïnvloeden, want vrijdag was er een stijging van +9,4 procent, daar waar zaterdag (-11,8 procent) en zondag (-6,6 procent) een forse afname zagen. Dit beeld lijkt op een normale winkelweek, ware het niet dat de Nederlandse winkelstraten cumulatief 44,9 procent rustiger zijn dan in 2019. De aangescherpte maateregelen lijken vooralsnog nog geen extra negatief effect op de winkelstraatdrukte te hebben. Dat niet alles kommer en kwel is in de winkelstraten, blijkt als de meeste retailers bevestigen, na een belrondje, dat er een hogere conversie is, meer kopers uit de bezoekers, en dat de kopers meer kopen. Kortom twee ontwikkelingen die de pijn van minder passanten in de straat iets verlichten.

De verschillen tussen grote en kleine steden wordt wel minder maar is nog steeds significant. Mensen blijken grote steden meer te mijden dan kleine steden. En we blijven rond 15.00 uur op zaterdag de binnenstad het meest te bezoeken, hetgeen voor corona ook het geval was.

Het bureau blijft de ontwikkelingen op de voet volgen.