Gisteren vond de jaarlijkse ledenvergadering van de Koninklijke CBM plaats in het Aviodrome van Lelystad. Dit indrukwekkende lucht- en ruimtevaartmuseum was een toepasselijke lokatie voor deze bijeenkomst van de branchevereniging in twee markten die met grote snelheid veranderen: meubelen en interieurbouw.

Een groot aantal leden liet zich informeren over de huidige stand van zaken binnen de brancheorganisatie tijdens het deel van de dag dat voor buitenstaanders niet toegankelijk was. Desgevraagd werden de grote uitdagingen die daar werden benoemd algemeen geschetst: gebrek aan goede productiekrachten in beide branches, een tegenvallende markt voor de interieurbouw dankzij het gebrek aan bouwactiviteiten en de relatief positieve ontwikkeling voor de meubelfabrikanten dankzij het verthuizen: mensen verhuizen niet maar besteden wel geld aan de herinrichting van hun woning.

De branche organisatie boekt hoe dan ook succes in het streven naar circulariteit in de productie van de beide industrietakken die elkaar daarbij kunnen helpen (en dat ook steeds meer doen). Een ander succes is het ledenaantal (506 op dit moment, groot genoeg voor een stevige lobbystem in politiek Den Haag, maar nog meer leden krijgen om deze stem nog duidelijker te laten doorklinken blijft een streven). Daarnaast is men, terecht, trots op het gezamenlijke pensioenplan en de gezamenlijke CAO (die op het punt van voltooiing staat). Voorzitter Marcel Horjus hield een toespraak die hieronder  (vrijwel integraal) staat:

“Hartelijk welkom op de Algemene Ledenvergadering van Koninklijke CBM. Goed te zien dat er zoveel gasten zijn vandaag. Veel bekende gezichten, collega’s, vrienden en kennissen uit het netwerk. Fijn dat jullie de moeite hebben genomen om de Algemene Ledenvergadering met ons te vieren.”

“Het jaar is bijna voorbij. Een mooi moment voor bezinning en reflectie. En om even stil te staan bij de branche en bij CBM, onze brancheorganisatie. Wat waren de uitdagingen, wat hebben we in 2019 bereikt en wat zijn de plannen voor komend jaar? Als eerste onze branche: volgens het Economische Bureau van de ING gaat het goed in de woondetailhandel. Woonwinkels en doe-het-zelf-zaken hebben in 2019 de grootste omzetgroei sinds tijden. En voor 2020 ziet er net zo uit. Onderzoekers verwachten dat de koopkracht op peil blijft en misschien nog wel kan stijgen.”

“Aan de andere kant zit de huizenmarkt al een tijdje op slot, en het lijkt er op dat dit nog wel even zo zal blijven. Dat laatste is natuurlijk vervelend. Maar elk nadeel heeft ook zo z’n voordeel. Als huizenbezitters minder verhuizen, gaan zij meer investeren in hun eigen woning. Zij kopen nieuwe meubelen, nemen een nieuwe keuken, laten hun badkamer verbouwen en knappen het huis verder op. Dat is een belangrijke verklaring voor de goede resultaten van de Nederlandse woonwinkels. Woonmeubelfabrikanten deden het in 2019 beter dan interieurbouwers en toeleveranciers. Volgens onze conjunctuurmonitor groeiden de omzetten bij twee op de drie woonmeubelfabrikanten.”

“Het is de verwachting dat deze positieve trend in 2020 doorzet. Maar er is ook een vaste groep woonmeubelfabrikanten die het al jaren moeilijk heeft. Eén op de vijf meubelfabrikanten kan maar niet profiteren van de aantrekkende economie. Meting na meting zien we bij deze groep de omzetten en het bedrijfsresultaat teruglopen. Uit de conjunctuurmonitor blijkt dat Interieurbouwers het in 2019 minder goed deden dan de woonmeubelfabrikanten. De afgelopen twee jaar daalt het aantal bedrijven waar omzet en bedrijfsresultaat groeien. Sommige interieurbouwers hebben betere resultaten dan andere, maar door de bank genomen staan bij de meeste interieurbouwers de marges al jaren onder druk.”

“De toeleveranciers boekten de minst positieve resultaten. Slechts een derde van de toeleveranciers had omzetgroei, twee op de drie bedrijven dus niet. En slechts bij een kwart van de toeleveranciers verbeterde het bedrijfsresultaat. Toeleveranciers doen het in onze ledenkring over de hele linie minder dan woonmeubelfabrikanten en interieurbouwers. Ook leveranciers van plaatmateriaal geven aan dat de vraag onvoldoende aantrekt. Duidelijke signalen dat een deel van de bedrijven moeite heeft om mee te liften op de positieve ontwikkelingen in de samenleving.”

Kijken we dan naar onze samenleving, dan hadden we daar ook een paar flinke uitdagingen. Het Malieveld is al meerdere keren omgeploegd, boze boeren, onderwijzers en verplegers staken en voeren actie. Brexit is nog steeds niet rond, net als de oplopende handelsconflicten met de VS. Het is al met al een roerig jaar in Nederland. Het klimaatverdrag eist zijn tol, we moeten van het gas af en door de stikstofcrisis staan veel bouwprojecten stil of hebben flinke vertraging opgelopen. Na de aannemers krijgen de Interieurbouwers hier in een later stadium last van. En als ik naar de overheid en de politiek kijk, dan ontbreekt het in naar mijn mening aan daadkracht om deze impasse te doorbreken. Dit zorgt voor onzekerheid in de toekomst.”

 

“Gelukkig heeft de CBM het afgelopen jaar niet stil gezeten. We hebben in 2019 een flink aantal vernieuwingsprojecten in gang gezet. Zo hebben wij samen met de spelers in de matrasketen een voorstel uitgewerkt voor de recycling van matrassen in Nederland. Zodra de minister – Stientje van Veldhoven – hier ja tegen zegt, gaan we er direct mee aan de slag. We hebben subsidie ontvangen voor een experiment om schuim van matrassen chemisch te recyclen, oftewel pyrolyseren. Daarnaast proberen we, samen met de gehele plaatmateriaal keten, een oplossing te vinden voor het recyclen van plaatmateriaal en MDF. We hebben hier al drie bijeenkomsten voor georganiseerd.” 

 

“Verder hebben we een zonnepanelenproject ontwikkeld, waar inmiddels zo’n 55 CBM-leden aan meedoen. Komend jaar gaan we verder met het installeren van de zonnepanelen en doen we een project met lichtgewicht panelen zodat ook de daken die minder belastbaar zijn, zonnepanelen kunnen plaatsen. Daarnaast zijn we gestart met het project ‘Duurzame Inzetbaarheid.’ CBM heeft subsidie gekregen om twee nieuwe bedrijfsadviseurs voor Duurzame Inzetbaarheid aan te stellen. Zij gaan vanaf 1 januari 2020 bedrijven bezoeken en ondernemers ondersteunen om hun personeel duurzaam inzetbaar te houden. Afgelopen jaar hebben we met een aantal pilotbedrijven een experiment met sensoren uitgevoerd, voor het monitoren van het binnenklimaat in fabrieken. Met subsidie van het sociaal fonds kunnen we dit succesvolle experiment volgend jaar verder uitrollen in de branche.”

 

We hebben het afgelopen jaar ook het samengaan van de pensioenfondsen meubel en houthandel voorbereid. Dat is bijna afgerond. Momenteel zijn we bezig met de onderhandelingen voor de nieuwe cao per 2020. Naast de nieuwe projecten hebben we natuurlijk ook onze standaard individuele en collectieve dienstverlening voor juridische zaken, arbo en veiligheid, cao, pensioenfonds, energie en gas, incasso, innovatie, de samenwerkingsverbanden en voor de collectieve verzekering. En onze vele branche-events, waarbij we voor het eerst ook een event samen met het expertisecentrum meubel hebben georganiseerd. Bij deze events waren in 2019 weer veel leden aanwezig, net als vandaag. Dat is goed om te zien.”

 

“Dit jaar is bijna ten einde, we gaan straks genieten van een paar welverdiende extra vrije dagen. In het nieuwe jaar staat CBM natuurlijk weer voor jullie klaar.”