Van het CBM:

CBM zet zich namens werkgevers in om een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af te sluiten samen met de sociale partners. Hierdoor wordt concurrentie op het gebied van arbeidsvoorwaarden tegengegaan. CBM zorgt voor een gelijk speelveld voor alle ondernemers in de interieurbouw en meubelindustrie.

Zoals bekend heeft de onderhandelingsdelegatie een eindbod bij vakbonden neergelegd in een ultieme poging om toch tot een cao te komen, nadat een onoverbrugbare afstand in voorstellen en eisen was geconstateerd.

Passend bij het gegeven mandaat en de huidige economische situatie is een eindbod gedaan:

Looptijd tot en met 30 juni 2021
Loonsverhoging van 1% op 1 december 2020 en 0,7% op 1 april 2021
Verlaging premie Sociaal Fonds met 0,2% voor 2021
Onderzoek naar verbetering loongebouw en mogelijke uitbreiding functiegebouw
Rekening houdend met te maken afspraken op pensioendossier 2021.
Reactie vakbonden

Vakbonden FNV en CNV Vakmensen hebben dit voorstel met een negatief advies aan hun achterban voorgelegd. Hun leden hebben het voorstel afgewezen en aangegeven bereid te zijn actie te voeren.

”Op dit moment zien wij geen aanleiding om een aangepast voorstel te doen. Het is aan vakbonden om eventueel een nieuwe voorstel of zelfs een ultimatum te stellen als zij over willen gaan tot acties.

Wij zien de grote verschillen in resultaten die er tussen bedrijven bestaan, maar zien daar geen aanleiding in om een hoger loon aan de vakbonden voor te stellen. Ook zien we geen mogelijkheid om verschillende afspraken te maken voor bedrijven, afhankelijk van hun bedrijfsresultaten.”

Zodra er zich een verandering in de situatie voordoet, dan stelt het CBM ons daarvan op de hoogte.