Wanneer is een Europallet niet meer inwisselbaar? Doen splinters of kleverige etiketten afbreuk aan de kwaliteit van de Europallet? Hoe weet ik of de pallet geschikt is voor stapeling in de hoogte? Welke kwaliteit is het meest geschikt voor geautomatiseerde processen? De EPAL-kwaliteitsclassificatie en uitwisselingsvoorwaarden geven antwoord op deze en andere vragen. De Raad van Bestuur van EPAL heeft zopas de nieuwe versie van de kwaliteitsindeling en de uitwisselingsvoorwaarden goedgekeurd. 

Düsseldorf, 2 november 2021 – De European Pallet Association e.V. (EPAL) heeft de Kwaliteitsclassificatie en de Ruilvoorwaarden herzien in nauwe samenwerking met de groothandel en de transportsector, alsook met aanbieders van palletdiensten en reparatiebedrijven. De nieuwe versie van de EPAL-kwaliteitsclassificatie bevat nog steeds het op de markt bekende onderscheid tussen nieuwe EPAL Europallets en gebruikte pallets klasse A, B en C. Nieuw is de invoering van de categorie ongesorteerde pallets, die worden gemengd en zonder voorafgaande sortering “pallet voor pallet” uitgewisseld tussen de deelnemers aan de EPAL-pool. 

Kwaliteitsclassificatie biedt de gebruikers van EPAL Europallets de eenvoudige mogelijkheid om bij aankoop of ruil van EPAL Europallets in te stemmen met de levering van een bepaalde kwaliteit van gebruikte Europallets die voldoet aan de eigen eisen van de gebruiker. Dit verhoogt de efficiëntie van de inzet van gebruikte EPAL Europallets. 

Jean-Philippe Gaussorgues, voorzitter van EPAL France en ondervoorzitter van EPAL: “Eén van de grote troeven van de EPAL Europallet Pool is de flexibiliteit om EPAL Europallets van alle leeftijden en kwaliteiten te gebruiken om aan de verschillende vereisten van verschillende sectoren en bedrijven te voldoen. De nieuwe EPAL-kwaliteitsclassificatie maakt dit nog gemakkelijker en efficiënter.” 

De EPAL-kwaliteitsclassificatie heeft de laatste jaren gestaag aan belang gewonnen. Nadat de oorspronkelijke versie in 2011 voor de Duitse markt werd ontwikkeld door EPAL Duitsland in samenwerking met GS1 Duitsland, hebben vele nationale EPAL-comités de kwaliteitsclassificatie overgenomen. Voor EPAL blijkt de groeiende populariteit van de kwaliteitsindeling ook uit een toenemend aantal vragen van gebruikers. In antwoord op deze vragen van de markt heeft EPAL daarom de criteria voor de differentiatie van de kwaliteitsklassen nog preciezer en begrijpelijker geformuleerd en meer rekening gehouden met de praktische eisen en het internationale gebruik van de kwaliteitsindeling. Tegen eind 2021 zal de nieuwe versie van de kwaliteitsindeling en van de uitwisselingsvoorwaarden in meer dan twintig talen beschikbaar zijn. Begin 2022 zal de kwaliteitsclassificatie ook worden geïntegreerd in de nieuwe EPAL-app om het gebruik ervan in de praktijk nog gemakkelijker te maken. 

Roman Malicki, voorzitter van EPAL Polska en lid van het EPAL-directiecomité: “Grensoverschrijdende bevoorradingsketens en een steeds digitaler palletbeheer vereisen internationaal uniforme en gebruiksvriendelijke regels voor het gebruik en de uitwisseling van EPAL Europallets. De nieuwe versie van de kwaliteitsindeling en uitwisselingsvoorwaarden, die nu door alle nationale EPAL-comités is goedgekeurd, verbetert de uitwisseling van pallets in heel Europa.” 

De EPAL-kwaliteitsclassificatie en de EPAL-ruilvoorwaarden hebben ook een nieuwe, modernere lay-out gekregen en zijn nu samengevoegd in één document. Voor een vlotte uitwisseling van EPAL Europallets en de gecertificeerde reparatie van beschadigde EPAL Europallets zijn duidelijke regels nodig. De nieuwe versie van de EPAL-uitwisselingsvoorwaarden voldoet nog beter aan deze eisen. 

Pierre Clénin, directeur van EPAL Zwitserland en lid van de Raad van Bestuur van EPAL: “De EPAL-ruilvoorwaarden vormen de basis voor de EPAL Europallet Exchange Pool. De nieuwe versie van de kwaliteitsindeling en de uitwisselingsvoorwaarden brengen geen verandering in dit beginsel. Bij gebrek aan overeenstemming over de levering van een specifieke kwaliteitsklasse als gedefinieerd door de EPAL-kwaliteitsclassificatie, zullen alleen de EPAL-ruilvoorwaarden van toepassing blijven, zoals in het verleden het geval was”. 

De EPAL-kwaliteitsclassificatie en de uitwisselingsvoorwaarden zijn intussen in meerdere talen beschikbaar op de EPAL-website (www.epal.eu). 

www.epal.eu