Na uitgebreid overleg met de ontwerp community, belangrijke partners en relevante instanties, heeft Dutch Design Foundation (DDF) besloten om Dutch Design Week (DDW) 2020 door te laten gaan van 17 tot en met 25 oktober. Het gaat hierbij om een combinatie van een fysiek en online festival, waarbij relevante matchmaking voor de ontwerpers centraal staat.

De ontwerpers en hun studio expo’s zijn voor beperkt publiek te bezoeken op vooraf geplande momenten. Het grote publieksevenement zal daarnaast online plaatsvinden. Overleg met de gemeente Eindhoven en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft bevestigd dat een DDW zoals we dat gewend zijn, met meer dan 350.000 bezoekers, grote centrale locaties en diverse georganiseerde vervoersopties, niet realistisch is op basis van de huidige omstandigheden. Zodoende heeft de organisatie achter DDW samen met de ontwerp community een scenario ontwikkeld voor een compacte ‘live’ DDW en daarnaast een online programma.

In verband met het coronavirus zal DDW20 geen ‘live’ publieksevenement kunnen zijn. “Hoewel hier uiteraard al langer rekening mee hielden, valt het onvermijdelijke besluit ons zwaar,” zegt DDF directeur Martijn Paulen. “Al 19 jaar bouwen samen met onze ontwerp community, partners en vrienden, maandenlang met volledige overgave aan ‘De Week’ in oktober. Een besluit als dit heeft daarom een enorme impact op deze dynamiek. Op de ontwerpers en makers, op onze partners, maar ook op de brede keten van toeleveranciers en uiteraard de loyale bezoekers.”

De organisatie heeft samen met de ontwerp community gezocht naar een goede oplossing. Paulen: “We beseffen ons dat het lastige tijden zijn voor heel de ontwerpsector. Juist daarom willen we samen met de ontwerp community het podium voor hen bouwen. We hebben er zin in! Wij realiseren ons daarnaast ook dat veel collega’s deze kans niet is gegund.”

De ‘live’ variant van DDW20 richt zich op een bottom-up ‘studio expo-model’, waarbij de focus ligt op relevante ontmoetingen tussen de deelnemende ontwerpers en professionele bezoekers. In oktober kunnen de deelnemende ontwerpers de deuren van hun studio openen voor bezoek op afspraak. De exacte protocollen hiervoor zullen later worden bekendgemaakt. Daarmee gaat de organisatie terug naar de kern waar vanuit DDW ooit is gestart en blijft zij trouw aan haar DNA; voor de ontwerper.

Naast de studio expo’s worden alle deelnemers dit jaar ook met een virtuele deelname zichtbaar op een sterk verbeterd digitaal DDW platform. Hierdoor wordt ook ruimte geboden aan de ontwerpers en partners die niet fysiek in Eindhoven kunnen deelnemen. Het virtuele programma wordt meer dan enkel een digitale vertaling van een fysieke DDW. Daarom wordt er op dit moment gewerkt aan sterke online formats waaronder virtuele DDW Talks, verschillende livestreams, video’s en meer.

“Wij kijken er naar uit om DDW20 met de ontwerpwereld en al haar creatieve vermogen tot een onvergetelijke editie te maken. Zowel ‘live’ als online. Wij zullen dit vanuit de kern van ons DNA ondersteunen en er alles aan doen om dit te faciliteren,” aldus Paulen.

De organisatie zal erop toezien dat DDW20 voldoet aan het advies, de randvoorwaarden en de beperkingen van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, en dat deze strikt worden nageleefd door iedereen die zich bij DDW20 aansluit. Concreet betekent dit dat alle deelnemers per afgesproken tijdslot een maximumaantal bezoekers krijgt toegewezen op basis van het netto beschikbare vloeroppervlakte van de exporuimte. Daarnaast zal er een maximumaantal DDW bezoekers per dag gelden om druk op de stedelijke infrastructuur te voorkomen. Indien er tegen die tijd sprake is van versoepeling of versobering van de maatregelen, dan zal de organisatie daar samen met de deelnemers adaptief mee omgaan.

Vorige week maakte de Raad voor Cultuur in zijn advies aan Minisiter van OCW, Ingrid van Engelshoven, bekend dat DDF vanaf 2021 onderdeel uitmaakt van de nationale culturele basis infrastructuur. In het advies wordt de ambitie van de organisatie geloond en wordt bevestigd dat DDW heeft bewezen consequent kwaliteit te leveren en daarbij relevant te zijn voor de sector. “Wij ervaren het daarom ook als een grote verantwoordelijkheid om de middelen uiterst zorgvuldig in te zetten voor de ontwerp community door het bieden van een in toenemende mate internationaal podium, het maken van relevante verbindingen voor ontwerpers, het vooruithelpen van talenten en inspireren van bezoekers en potentiële opdrachtgevers. Vanaf 2021, maar binnen de mogelijkheden ook zeker dit jaar al”, aldus Paulen.